Modulacja PAM

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modulacja PAM - strona 1

Fragment notatki:


INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: M o dulacja PAM - w łaściwości modulacji i ograniczenia transmisji WSTĘP Modulacja PAM jako pierwsza umożliwiła budowę systemów teletransmisyjnych ze zwielokrotnieniem czasowym. Podstawę modulacji PAM często określanej próbkowaniem stanowi twierdzenie o próbkowaniu:
Każdy sygnał o widmie ograniczonym do częstotliwości F m można jednoznacznie opisać za pomocą ciągu jego próbek pobieranych w równych odstępach czasu z częstotliwością: F 0 2 * F m Rozróżnia się dwa rodzaje próbkowania : naturalne i chwilowe.
Rys. 1 przedstawia przebiegi czasowe oraz widma sygnałów w obu przypadkach.
Rys.1 Przebiegi czasowe i widma sygnału modulującego a), b), sygnałów zmodulowanych w przypa d ku próbkowania n a turalnego c), d) oraz chwilowego e), f). Widmo sygnału zmodulowanego z próbkowaniem naturalnym opisuje wyrażenie:
(1)
Wstęga zerowa (k=0) sygnału zmodulowanego ma kształt identyczny jak widmo sygnału modulującego. Odtworzenie sygnału z ciągu jego próbek jest więc możliwe poprzez odfiltrowanie wstęg występujących wokół krotności częstotliwości próbkowania f 0 .
W przypadku próbkowania chwilowego widmo sygnału zmodulowanego (rys. 1e i 1f) opisuje wzór:
(2)
Wstęga zerowa (k=0) sygnału zmodulowanego jest w tym przypadku zniekształcona. Jest to tzw. efekt apertury lub zniekształcenie typu sin(x)/x.
Sygnał PAM jest podatny na zakłócenia amplitudowe i przesłuchy. Na rys. 2 przedstawiony jest wpływ ograniczenia od dołu pasma przenoszenia telestrady. Powoduje to powstawanie przesłuchu małoczęstotliwościowego.
Rys.2 Wpływ ograniczenia pasma ośrodka transmisyjnego od dołu na przesłuch między kanałami. Dla małych częstotliwości sygnału, gdzie przesłuch jest największy wartość przesłuchu można wyznaczyć posługując się wyrażeniem:
(3)
gdzie:
D - przesłuch
T 0 - okres próbkowania 125 s
- czas trwania impulsów
f s - częstotliwość sygnału modulującego
C - pojemność sprzęgająca (C = 3300 F)
R - rezystancja wyjściowa nadajnika do linii (r = 600 )
Ograniczenie pasma telestrady od góry powoduje powstanie przesłuchu wielkoczęstotliwościowego (rys. 3):
(4)
gdzie: R l , C l - parametry linii jako czwórnika dolnoprzepustowego


(…)


Płyta czołowa modulatora (rys. 4)
1. Przełącznik układów:
włącz. -> układ dwukanałowy (dolny)
wyłącz -> układ jednokanałowy (górny)
2. Wyłącznik filtru PCM ( minimalizacja zniekształceń typu sin(x)/x przy próbkowaniu chwilowym).
3. Wybór próbkowania: naturalne lub chwilowe.
4. Potencjometr regulacji szerokości próbek kanałowych układu dwukanałowego (zakres reg. 6 s...60 s).
Potencjometr regulacji odstępu między próbkami każdego z kanałów w układzie dwukanałowym. (zakres reg. 9 s...80 s).
Potencjometr regulacji szerokości próbek układu jednokanałowego (zakres reg. 7 s...114 s).
Wejście sygnału synchronizacji impulsów próbkujących z generatora cyfrowego.
Opis modulatora
Sygnały wejściowe poprzez wtórniki trafiają na wejścia układów kluczujących w postaci naturalnej lub z układów próbkująco…
… powinno być dołączone do wejścia synchronizacji oscyloskopu, a czwarte oznaczone jako Modulator do wejścia przebiegu synchronizującego przełączanie kluczy w modulatorze. Należy dołączyć oba wyjścia generatorów do wejść modulatora i ustawić poziom synchronizacji wewnętrznej oscyloskopu tak aby uzyskać stabilny obraz próbek. Można także synchronizować oscyloskop wykorzystując wejście zewnętrzne synchronizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz