Modele organizacji instytucjii kultury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele organizacji instytucjii kultury - strona 1 Modele organizacji instytucjii kultury - strona 2 Modele organizacji instytucjii kultury - strona 3

Fragment notatki:


Ośrodki kulturalne w Polsce i Europie: tradycja + historia + współczesność • Kleibang • Uniwersytety robotnicze (Anglia, Niemcy) • Skandynawskie u. ludowe (Dania, Szwecja, Norwegia) • Niemieckie i austriackie volksheimy (społeczne domy ludowe) • Domy narodowe (Włochy, Hiszpania) • Organizacje kultury typu YMCA, YWCA w Stanach Zjednoczonych • Czytelnie ludowe (kraje słowiańskie); w tym bułgarskie „czitaliszta” (do dziś), państwo pomaga     Dyskusja: do kogo DK są adresowane? Cel: edukacja czy kreatywność, czy azyl, czy impresariat, czy wzrost projekty?, formy imprez masowych?, diagnozowane potrzeb lokalnej społeczności?, równowaga twórcze inicjatywy; projekty = podstawa, atrakcyjna?, budżet - z państwa?, czy dużo funduszy?, brak aktywności czy niedobór funduszy?, op. czł. ekon. Kalkulacja kontra socjalny charakter?, czy modele zarządzania przyczyniają się do powiększania samofinansowania domów, centrów i ośrodków kulturowych w PL?     Sam. DK w Polsce działają w oparciu o akty prawne: • O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej • O samorządzie gminnym • O systemie oświatowym • O finansach publicznych • O pracownikach samorządowych • Karta Nauczyciela • Kodeks Pracy • Prawo zamówień publicznych • Kodeks cywilny • O gospodarowaniu nieruchomościami • O bibliotekach • O prawie autorskim i prawach pokrewnych     Modele Domy Kultury 1) tradycyjny - inercyjny - na uboczu • Wieś, mała miejscowość • Socjalny DK (prowadzone bezpłatne zajęcia) • Nie ma metody projektów • W tradycyjny sposób pielęgnuje lokalną tradycję i symbolikę • Nastawienie na lokalność i wzrost frekwencji na flagowych imprezach (w stosunku do liczby mieszkańców gminy) • Relatywnie często wydaje (?) inf. • Działanie oparte na lokalność     2) innowacyjny - wychodzący do społeczeństwa • Aktywnie włączają pomysły mieszkańców • Często działają przy nich sformalizowane ciała doradcze NGO • Duża frekwencja - zajęcia stałe (w stosunku do wielkości gminy) • Otwarte w weekend • Partnerstwo z NGO • Pracownicy nieetatowi i wolontariusze   3) nowoczesny - komercyjny - miejski • Głównie stołeczne DK • Duża liczba uczestników zajęć i imprez • Całkowita odpłatność za zajęcia • Często otwarte w weekend • Współpraca z NGO • Wysoki udział środków własnych wśród źródeł finansowania • Dużo zatrudnionych w inny sposób niż umowa o pracę • Profesjonalna, rozbudowana strona internetowa     Modele organizacyjne centrów, domów i ośrodków kultury    MODEL I, zarządzanie projektami • Środki: konkursy (trudno o ciągłość) • Główne nastawienie: efekt, konkurencję, staranie się o jakość usług • Podział środków finansowych na zasadzie konkursu • Próba nieinstytucjonalnego upowszechniania kultury, przekazanie kompetencji stowarzyszeniom i fundacjom • Odrzucenie etatowości (nie czas, a zadania wykonane przez pracowników są ważne)

(…)

… uprawnień winny być opatrzone podpisem   B) cele i zarządzanie ryzykiem • misja • określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji • identyfikacja ryzyka • analiza ryzyka • reakcja na ryzyko   C) Informacja i komunikacja • Bieżąca informacja itd.       16.01 Instytucje Narodowe zajmujące się ochroną dziedzictwa narodowego - krajowy ośrodek badań i dokumentacji zabytków, w 2011 przekształcony…
… ośrodka kultury • Ukryta aktywność, mimo pozornej pustki kulturowej; inicjatywy lokalne (Od modelu III, podejrzewam, różni się tym, że w modelu III nastawienie jest na grupę docelową: uczniów/studentów + nauczycieli, działania są jawne, często tworzone odgórnie, a w modelu V grupa docelowa to mieszkańcy, a działania są oddolne).   MODEL VI, „centrum debaty” • Nowe funkcje i konkretne zadania, charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz