Modele analizy portfelowej na przykłądzie przedsiębiorstwa P.U.H.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele analizy portfelowej na przykłądzie przedsiębiorstwa P.U.H. - strona 1 Modele analizy portfelowej na przykłądzie przedsiębiorstwa P.U.H. - strona 2 Modele analizy portfelowej na przykłądzie przedsiębiorstwa P.U.H. - strona 3

Fragment notatki:

Tematem tej pracy o objętości dwudziestu jeden stron jest Strategia biznesu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego. Praca została napisana w bardzo dobry sposób, dokładnie pokazując elementy rzeczywiście funkcjonującego przedsiębiorstwa z branży rekultywacji zwałowisk kopalnianych oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych oraz budownictwa.. Praca pozwala zrozumieć najważniejsze aspekty takiej firmy, a nawet być pewnego rodzaju rozeznaniem przed otworzeniem podobnej firmy przez siebie. W spisie treści znajdziemy takie elementy jak: Charakterystyka firmy, podstawowa działalność, struktura organizacyjna, działalność badawcza i rozwojowa, anliza SWOT, system wynagrodzeń, analiza otoczenia, model analizy portfelowej, opis i zalecenia macierzy BCG, porównywanie macierzy portfelowych.
Modele Analizy Portfelowej
Przedsiębiorstwa P.U.H. „TREX-HAL” Sp. z o.o.
1. Wiadomości ogólne Nazwa firmy.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "TREX-HAL" Sp. z o.o.
Siedziba
44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 71
1.3 Ogólna charakterystyka firmy
Analizę w ramach przedmiotu "Strategia i biznes plan” przeprowadzono w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "TREX-HAL", którego siedziba znajduje się w Rybniku-Chwałowicach. Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostało zawiązane 6 stycznia 1994 roku. Zakres terytorialny P.P.U.H. "TREX-HAL" nie jest ograniczony, firma może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, może również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
Podstawowym produktem oferowanym przez firmę "TREX-HAL" jest rekultywacja zwałowisk kopalnianych oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych oraz budownictwa.
Od 1996 roku P.P.U.H."TREX-HAL" jest właścicielem domu wczasowego w Rabce.
1.4 Zatrudnienie.
Analizowane przedsiębiorstwo zatrudnia trzydziestu pięciu pracowników:
-Zarząd - trzy osoby
-prezes zajmujący się sprawami administracji i BHP, któremu podlegają:
-asystent zarządu zajmujący się bieżącymi sprawami administracyjnymi,
-specjalista ds. BHP zajmujący się sprawami bezpieczeństwa pracy i organizujący szkolenia w tym zakresie,
-główny księgowy i referent ds. księgowości,
-V-ce prezes ds. sprzętu i transportu ciężkiego, któremu podlega:
-kierownik dyspozytor ds. sprzętu i transportu ciężkiego zajmujący się bieżącymi sprawami sprzętu ciężkiego (np. zasygnalizowanie zarządowi konieczności zakupu nowego buldożera) oraz transportu ciężkiego (np. rozdysponowanie posiadanych środków transportu do bieżących zadań, kierownikowi podlegają poszczególni pracownicy zajmujący się obsługą (szesnastu pracowników) i konserwacją sprzętu (czterech mechaników ślusarzy),
-V-ce prezes ds. rekultywacji terenów i zwałowania skały płonnej, rekultywacji i utrzymania torów
-kierownik ds. rekultywacji terenów i zwałowania skały płonnej zajmujący się bieżącymi sprawami dotyczącymi zwałowania, rekultywacji i utrzymania torów, któremu podlegają pracownicy zatrudnieni przy rekultywacji terenów (pięciu ogrodników, dwóch ślusarzy, kierowca).


(…)

… najniższe ceny oraz wysoką jakość stosowanych materiałów. Głównym odbiorcą usług świadczonych przez "TREX-HAL" jest Kopalnia Węgla Kamiennego "Chwałowice" (rekultywacja zwałowisk kopalnianych, remonty i konserwacja maszyn i urządzeń, remonty budynków i budowli). Tak duży udział jednego odbiorcy w obrotach firmy (prawie 90%) uzależnia firmę od danego odbiorcy, co może niekorzystnie odbić…
… się niewielkim tempem wzrostu sprzedaży, ale biorąc pod uwagę wielkość odbiorców, tzn. kopalnie węgla kamiennego usługa ta jest głównym produktem firmy. Segment ten wymaga niewielkich dodatkowych nakładów a zapewnia dopływ kapitałów na finansowanie środków obrotowych.
Poprawianie rentowności w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści. Usługa ta charakteryzuje się niezbyt wysokim tempem sprzedaży ze względu…
… strategicznych. Nie ma wyraźnych różnic pomiędzy macierzą BCG, ADL i
Mc Kinseya. Analiza dynamiki rozwoju działalności naszego przedsiębiorstwa wskazuje wyraźnie, że zarówno w przypadku macierzy BCG, ADL, Mc Kinseya została przyjęta jednakowa strategia rozwoju naszej firmy. Dotyczy to dziedzin, które osiągnęły fazę dojrzałości, rozwoju jak również schyłku. Analiza dotycząca elementów otoczenia konkurencyjnego
… dla potrzeb stacji ratowniczych i działów socjalnych,
-w okresie zimowym, odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników, placów wewnątrz zakładowych i dróg dojazdowych na peryferie szybów,
-prowadzenie usług budowlanych, malarskich, antykorozyjnych, ślusarskich, ciesielskich i spawalniczych, oraz dekarskich,
-prowadzenie stacji benzynowej.
Podstawowym produktem oferowanym przez firmę jest prowadzenie prac…
… również osoby, która czymś takim by się zajmowała. Firma nie posiada ani nie opracowuje żadnych patentów, wzorów użytkowych czy też wniosków racjonalizatorskich. Warunki branży, w której działa "TREX-HAL" Sp. z o.o., od dłuższego czasu nie ulegają zmianie, w związku z czym firma nie odczuwa potrzeb prowadzenia działalności badawczo rozwojowej.
5. Zmiany w organizacji
Omawiane przedsiębiorstwo nie posiada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz