mikroekonomia - test, mgr Krzysztof Oleksy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - test, mgr Krzysztof Oleksy - strona 1

Fragment notatki:

31. Fałsz
Własność jest zjawiskiem stopniowalnym, można bowiem korzystać z obiektu własności i decydować o nim w różnym stopniu. Im większy jest zakres wykorzystywanych uprawnień tym większa jest skłonność właściciela do zwiększania efektywności gospodarowania.
32. Fałsz
Własności prywatna
- to tego rodzaju zbiór uprawnień własnościowych do określonych obiektów, w którym prawa własności poszczególnych jednostek są - mimo pewnych ograniczeń w praktyce - ekskluzywne (wyłączne) i dobrowolnie transferowalne (przekazywalne).
33. Prawda
Własność spółdzielcza
- jest odrębnym, w pewnym sensie pośrednim, rodzajem własności, niedającym się jednoznacznie zakwalifikować ani do własności prywatnej, ani do własności publicznej. W przeszłości traktowano ją często jako formę własności publicznej (czy też społecznej). Współcześnie utrzymuje się specyfikę własności spółdzielczej w porównaniu z własnością państwową (np. istnienie tzw. samorządu spółdzielczego), a równocześnie burzliwy rozwój pewnych form zbiorowej własności prywatnej (zwłaszcza różnego typu spółek), przypominających pod wieloma względami spółdzielnie.
34. 35. Prawda
Gospodarka naturalna była pierwszą znaną fazą rozwoju gospodarczego. W miarę pogłębiania się społecznego podziału pracy jej rozmiary ulegały zmniejszeniu, natomiast zwiększał się zakres gospodarki towarowo-pieniężnej. Współcześnie gospodarka naturalna występuje jeszcze niemal powszechnie w wielu słabo i średnio rozwiniętych krajach, przede wszystkim w rolnictwie. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarka naturalna występuje już tylko w gospodarstwach domowych. Mimo nieustannego zmniejszania zakresu samodzielnie wykonywanych prac domowych na rzecz płatnych usług (np. zastępowania domowych posiłków posiłkami przygotowywanymi w restauracjach), można sądzić, że ten rodzaj gospodarki naturalnej nigdy nie zostanie w pełni wyeliminowany. W bardzo zamożnych społeczeństwach można obserwować nawet niespodziewany zwrot ku gospodarce naturalnej, bardzo często związany z akceptacją ekologicznego stylu życia, np. powrót do domowego wypieku pieczywa. W gospodarce socjalistycznej, przejawiającej się niedoborami artykułów konsumpcyjnych, gospodarka naturalna była szeroko rozpowszechniona, np. w ZSRR 40% produkcji rolnej pochodziło z działek przyzagrodowych i było przeznaczane na własne potrzeby producentów. Dzięki gospodarce naturalnej można więc było podnieść poziom konsumpcji. Obecnie, w warunkach gospodarki rynkowej, znaczenie gospodarki naturalnej zmniejsza się; utrzymuje się jednak nadal bardzo wysoki udział gospodarki naturalnej w polskim rolnictwie. Rozmiary gospodarki naturalnej, choć istotne dla poziomu życia, nie są uwzględniane w pieniężnych miarach aktywności gospodarczej, takich jak PKB czy też

(…)

…, możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem.
38. Prawda
Krzywa możliwości produkcyjnych (znana również jako krzywa transformacji) - zbiór punktów, które przedstawiają różne alternatywy struktury produkcji dwóch dóbr przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów gospodarczych. Jest to najlepsza spośród możliwości utraconych w wyniku dokonywania wyboru ekonomicznego, nieuniknionego w warunkach rzadkości dóbr.
39. Prawda Kształt i pozycje krzywej możliwości produkcyjnych wyznaczane są przez wielkość i charakter zasobów będących w dyspozycji oraz przez poziom wiedzy technologicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych jest wypukła co ilustruje zjawisko substytucyjności analizowanych dóbr tzn. zwiększenie produkcji jednego dobra możliwe tylko za cenę zmniejszenie produkcji drugiego dobra. Krzywa możliwości produkcyjnych jest zbudowana nie tylko według prawa malejącego przyrostu produkcji na jednostkę nakładu, ale także według prawa rosnącego kosztu alternatywnego. 40. Prawda Koszt alternatywny - wybór nieuchronnie wiążący się z rezygnacją z czegoś innego. Wartość najbardziej cennej nie wykorzystanej możliwości tzw. koszt utraconych możliwości…
…. Statystyczny charakter praw ekonomicznych oznacza, że działają one jedynie w przypadku masowego powtarzania się zdarzeń, których dotyczą.
47. Fałsz
Prawa ekonomiczne działają obiektywnie tzn, że nie zależą od świadomości i woli ludzi. Wpływ ludzi na działania praw ekonomicznych może być pośredni poprzez zmianę warunków, w których ujawniają się określone prawidłowości.
48. Prawda
Model ekonomiczny
Teoria…
….
trzeba zrezygnować, aby możliwe było wyprodukowanie (skonsumowanie) kolejnej jednostki tego pierwszego dobra.
41. Fałsz
Zasada racjonalnego gospodarowania
Zasada racjonalnego gospodarowania może być sformułowana w dwóch wymiarach:
Maksymalizacja efektów, przy założonym poziomie nakładów
Minimalizacja nakładów, przy założonym poziomie efektów
Racjonalność postępowania wymaga, aby podmiot zbierał i analizował…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz