Mięśnie kończyny dolnej-anatomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mięśnie kończyny dolnej-anatomia - strona 1 Mięśnie kończyny dolnej-anatomia - strona 2 Mięśnie kończyny dolnej-anatomia - strona 3

Fragment notatki:


Mięśnie obręczy kończyny dolnej Mięsień Przyczep początkowy Przyczep końcowy Unaczynienie Unerwienie Czynność Uwagi Mięśnie grzbietowe -grupa przednia m. lędźwiowy większy (m. psoas major) 1. Th 12 -L 4 (pow. boczne trzonów)
2. L 1 -L 5 (wyr. żebrowe)
trocha nter major femoris 1. tt. lędźwiowe
2. t. biodrowo-lędźwiowa
3. t. okalająca biodro głęboka
splot lędźwiowy
Zgina bocznie kręgosłup lędźwiowy.
Leży przed m. czworobocznym lędźwi i m. biodro-wym.
m. lędźwiowy mały (m. psoas minor) Th 12 -L 1 (trzony)
1. emine ntia iliopectinea 2. powięź biodrowa
1. tt. lędźwiowe
2. t. biodrowo-lędźwiowa
3. t. okalająca biodro głęboka
splot lędźwiowy
Leży na przedniej stronie m. psoas major. m. biodrowy (m. iliacus) fossa iliaca trochanter minor femoris 1. tt. lędźwiowe
2. t. biodrowo-lędźwiowa
3. t. okalająca biodro głęboka
splot lędźwiowy
m. biodrowo-lędźwiowy (m. iliopsoas) Utworzony przez powyższe miśnie.
1. tt. lędźwiowe
2. t. biodrowo-lędźwiowa
3. t. okalająca biodro głęboka
splot lędźwiowy
1. zgina w stawie biodrowym
2. przywodzi udo
3. obraca na zewnątrz udo
Wraz z m. psoas major przechodzą pod więz. pachwi-nowym przez roz-stęp mięśni (lacuna musculorum) -grupa tylna m. pośladkowy wielki (m. gluteus maximus) 1. ala ossil ilil (facies glutea) 2. os sacrum, os coccy -geum 3. powięź piersiowo-lędźwiowa
4. więz krzyżowo-guzowe
1. tuberositas glutea femoris 2. powięź szeroka (pasmo biodrowo-piszczelowe)
1. gałęzie t. pośladkowych
2. t. okalająca udo przyśrodkowa
n. pośladkowy dolny
1. prostuje w stawie biodrowym
2. obraca na zewnątrz
3. przywodzi udo
4. prostuje kolano i odwodzi udo przyczepem do pasma biodrowo-piszczelowego
Leży na głębszych m. pośladkowych i pokryty jest bogatą podściółką tłuszczo-wą oraz skórą.
m. napinający powięź szeroką (m. tensor fasciae latae) 1. spina iliaca anterior superior 2. powięź pośladkowa
condylus lateralis tibiae t. pośladkowa górna
n. pośladkowy dolny
1. zgina w stawie biodrowym, odwodzi i obraca udo do wewn.
2. wzmacnia pionową postawę ciała w stawie kolanowym


(…)

…. bliźniacze: górny i dolny (mm. gemelli: superior et inferior)
1. spina ischiadica (sup.)
2. tuber ischiadica (inf.)
fossa trochanterica
1. t. pośladkowa dolna
2. t. zasłonowa
3. t. sromowa wewn.
splot krzyżowy
Obraca udo na zewnątrz.
Wraz z powyższym tworzą m. triceps coxae.
m. czworoboczny uda (m. quadratus femoris)
tuber ischiadica
crista intertrochanterica
1. t. pośladkowa dolna
2. t. zasłonowa
3. t…
…. bocznej
2. membrana interossea
3. powięź goleni
1. k. klinowata przyśrodkowa
2. I k. śródstopia
Gałęzie t. piszczelowej przedniej.
n. strzałkowy
Zgina grzbietowo stopę.
Sąsiaduje przyśr. z tibia, bocznie z prostownikami palców. Ścięgno przechodzi przez środkowy przedział troczków prosto-wników.
m. prostownik długi palców (m. extensor digito-rum longus)
1. condylus lateralis tibiae
2. caput fibulae
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz