Międzynarodowe Stosunki Polityczne - wykłady - stosunki dwustronne Polska-USA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Polityczne - wykłady - stosunki dwustronne Polska-USA - strona 1 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - wykłady - stosunki dwustronne Polska-USA - strona 2 Międzynarodowe Stosunki Polityczne - wykłady - stosunki dwustronne Polska-USA - strona 3

Fragment notatki:...Apogeum procesu rozpadu systemu bipolarnego (jałtańsko-poczdamskiego), przypada na lata 1989-1991. Po tym okresie w stosunkach międzynarodowych następuje era pozimnowojenna.
Przyczyny rozpadu systemu politycznego i gospodarczego Bloku Wschodniego można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Ważniejsze wydają się wewnętrzne – nieefektywność ekonomiczna (wyczerpują się źródła ekstensywnej gospodarki, zadłużenie) i polityczna państw komunistycznych; zewnętrzne okoliczności przyspieszają te zmiany, są to: polityka USA w latach 80. Wobec Europy Wschodniej, instrumenty ekonomiczne, Gwiezdne Wojny Regana, wojna w Afganistanie (koszty około 7 miliardów $ w skali rocznej). Następuje efekt punktu krytycznego....


...USA od początku aktywnie wspierały proces przemian demokratycznych w Polsce. Najbardziej symbolicznym politycznym wyrazem poparcia była wizyta prezydenta George’a Busha w dniach 9-11 lipca 1989, podczas której spotkał się on zarówno z przedstawicielami rządu komunistycznego jak i przywódcami Solidarności, zwycięskiej w wyborach parlamentarnych z 4 czerwca. W listopadzie 1989 roku entuzjastycznie przyjęty został w USA przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa; 15 listopada wygłosił on przemówienie do połączonych izb Kongresu USA jako dopiero trzeci cudzoziemiec w historii. W marcu 1990 roku pierwszą wizytę w USA złożył premier Tadeusz Mazowiecki. Najważniejszymi kwestiami były wówczas rokowania w sprawie zjednoczenia Niemiec w kontekście dążenia Polski do jednoznacznego zapewnienia nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie oraz problemy wynikające z rozpadu bloku wschodniego. 6 maja 1990 roku do Warszawy przybył sekretarz stanu USA James Baker i przekazał formalne zaproszenie do udziału w spotkaniu konferencji „2+4” poświęconemu kwestii granic Niemiec...

Międzynarodowe stosunki polityczne. Prof. Dr hab. M. Stolarczyk. Rok akademicki 2001/2002.
18.10.2001
WYKŁAD 1
Główne uwarunkowania rozpadu systemu bipolarnego.
Apogeum procesu rozpadu systemu bipolarnego (jałtańsko-poczdamskiego), przypada na lata 1989-1991. Po tym okresie w stosunkach międzynarodowych następuje era pozimnowojenna.
Przyczyny rozpadu systemu politycznego i gospodarczego Bloku Wschodniego można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Ważniejsze wydają się wewnętrzne - nieefektywność ekonomiczna (wyczerpują się źródła ekstensywnej gospodarki, zadłużenie) i polityczna państw komunistycznych; zewnętrzne okoliczności przyspieszają te zmiany, są to: polityka USA w latach 80. Wobec Europy Wschodniej, instrumenty ekonomiczne, Gwiezdne Wojny Regana, wojna w Afganistanie (koszty około 7 miliardów $ w skali rocznej). Następuje efekt punktu krytycznego.
GŁÓWNE PRZEJAWY ROZPADU SYSTEMU JAŁTAŃSKO-POCZDAMSKIEGO:
Słabnąca pozycja ZSRR jako supermocarstwa na arenie międzynarodowej.
Proces widoczny coraz bardziej w drugiej połowie lat 80.
Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Gorbaczowa.
Pierestrojka (przebudowa) i głasnost (jawność, otwartość) miały wzmocnić Związek Radziecki, ale efekty okazały się inne od oczekiwań. ZSRR staje się mocarstwem jednowymiarowym - tylko militarnym, nie gospodarczym. Wielonarodowe państwo rozpada się, bo poszczególne narody korzystają z prawa do samostanowienia (ChRL - nie powtórzyć błędu Gorbaczowa).
Odchodzenie kierownictwa ZSRR od realizowania w praktyce doktryny Stalina, Breżniewa.
Mniej więcej od 1986 roku następuje odchodzenie od ograniczania suwerenności państw Bloku Wschodniego przez ZSRR Mając w pamięci rok 1956 czy 1968, wielu wątpiło w zap ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz