Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykład 2 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2, 21.02.2011r.
Temat kultury- spojrzenie na gruncie historii, idei, skąd wzięło się pojęcie kultury, 2 tradycje
myślenia o kulturze- niemiecka i anglosaska, francuska; spojrzenie nauk społecznych,
socjologicznych, poźniej problematyka narodu- czym jest, kiedy narody powstały;
KULTURA - jedno z najczęściej używanych pojęć w humanistyce, jednocześnie najtrudniej je
zdefiniować. Wszystko jest częścią kultury, trudno definiować czym dana kultura jest.
Kiedy to poj. się pojawiło w nowożytności, do czego nawiązywało?  należy sięgnąć do
starożytności. Etymologia pojęcia kultury - (z łac.) - pierwotnie chodziło o uprawę roli; dzisiaj np.
funkcjonuje w rolnictwie słowo `kultywator'- narzędzie rolnicze.
W jaki sposob to poj. zyskało znaczenie jakie ma dzisiaj? Po raz I u Cycerona- I w. przed
Chrystusem- pojawia się pojęcie kultura animi czyli kultura ducha. Marek Juliusz Cyceron- rzymski
filozof, I w. p. n. e., dzieło „Rozprawy tuskulańskie” używa pojęcia kultura animi- kultura ducha. Ma
na myśli kształtowanie, doskonalenie ducha. Nazwa kultura animi inną nazwą filozofii.
- Do takiego znaczenia kultury nawiąże w XVIII w. Johann Gottfried Herder- niem. filozof kultury, II
poł. XVIII w., on jako I w nowożytności mowi o kulturze; zdaje sobie sprawę, że kultura jest
niejasnym pojęciem, trudnym do zdefiniowania. Nie ma bardziej nic nieokreślonego niż kultura. Dla
niego kultura to kultura narodowa, ktora jest źrodłem tożsamości narodowej.
„Myśli o filozofii dziejow”- dzieło Herdera
-Inne źrodło poj. kultura- pochodzi od słowa `kultus'= kult Boga.
Zatem to poj. ma 2 źrodła- fizyczne i metafizyczne. Uprawa roli i kult bogow- dla starożytnych łączyły
się, w starożytn. uprawa roli przypisana odpowiedniemu bostwu. Konieczna przychylność bogow.
Tutaj te 2 wymiary łączą się.
W nowożytności wykształciły się 2 tradycje mówienia o kulturze:
1. tradycja niemiecka- zapoczątkował ją Herder;
2. anglosaska, fr.
Wszystkie te nurty mowienia o kulturze powstają w wieku XVIII.
 Z jednej str. mamy tradycję anglosaską, podobną do niej francuską tradycję mowienia o
kulturze, gdzie kultura przeciwstawiana jest naturze. Kulturą wszystko to, co nie jest naturą.
- Kultura jako duchowo- intelektualna sfera aktywności człowieka, w przeciwieństwie do przyrody, jak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz