Międzynarodowe Stosunki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki - strona 1 Międzynarodowe Stosunki - strona 2

Fragment notatki:

W1 LITERATURA:
Paweł Bożyk Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE Warszawa 2007
Ćwiczenia - Paweł Bożyk Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych WSHiP im. Łaczarskiego, Warszawa 2004
Międzynarodowe Stosunki:
Stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw, między państwami oraz innymi podmiotami (organizacje, partie)
Cechy charakterystyczne
Brak hierarchicznego podporządkowania
Zachodzą między niezależnymi podmiotami, suwerennymi państwami
Poliarchia - wiele równorzędnych władz
W mniejszym stopniu uporządkowane
Żywiołowe
Ciągle się rozwijają
Obejmują coraz więcej dziedzin życia
Zinstytucjonalizowane
Średniowiecze - kształtowanie się państw
Rosnący zakres potrzeb społecznych powoduje, że państwa i inne podmioty nie mogą zaspokajać za pomocą narodowych dóbr i środków i są zmuszone do korzystania z dorobku i osiągnięć innych poprzez rozwój kontraktów międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe dzielimy:
Ze względu na liczbę uczestników
Dwustronne
Wielostronne
Ze względu na charakter między uczestnikami
Przyjazne - sojusze, integracyjne
Normalnej współpracy
Niezbyt zaawansowanej współpracy
Rywalizacja
Spory i kryzysy
Konflikty i wojny
Ze względu na ich przedmiot
Polityczne - dotyczą spraw bezpieczeństwa, porządku międzynarodowego, … państw są zdominowane przez państwa, dotyczą zagadnień najważniejszych interesów państw
Społeczne - dotyczą oświaty, informacji, sztuki, sportu, ekologii
Gospodarcze - obejmują obrót towarami, usługami, kapitałem, technologią, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to interdyscyplinarna dziedzina nauki, mająca na celu wyjaśnienie prawidłowości i mechanizmów współpracy międzynarodowej a szczególnie handlu oraz przepływu kapitału i siły roboczej
Gospodarka światowa
Zbiór krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych - głównie przedsiębiorstw i instytucji rynkowych - połączonych ze sobą przez system powiązań w zakresie
MSG składają się z teorii (prawa uniwersalne i specyficzne) i z międzynarodowej polityki ekonomicznej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz