Mgr Michał Rozpara

Konspekt piłka ręczna ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 8309

Opis udoskonalający taktyki w piłce ręcznej, opis zajęć KONSPEKT Z PIŁKI RĘCZNEJ TEMAT: Doskonalenie rzutu z wyskoku oraz ataku szybkiego. CELE ZAJĘĆ: -UMIEJĘTNOŚCI: wykonanie rzutu z wyskoku do bramki. -SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej. -WIADOMOŚCI: znajomość...

Organizacja imprez rekreacyjno sporotwych referat

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

charakterystyka, planowanie, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, regulamin ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH WPROWADZENIE Rekreacja ruchowa, stanowi dział kultury fizycznej, który umożliwia wszystkim chętnym atrakcyjne wykorzystanie czasu wol...

Rekreacja fizyczna referat cwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 5089

co to jest rekreacja fizyczna, jakie są jej formy, przykładowe formy rekreacji: taniec i pilates Rekreacja fizyczna jako termin oraz społeczne zjawisko, jest powszechnie znana i rozumiana. Zazwyczaj definiuje się ja jako wszelkie działania, które podejmowane są w wolnym czasie związane z usuwaniem s...

Formy rekreacji ruchowej referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 34706

rodzaje form rekreacji ruchowej oraz ich podział FORMY REKREACJI RUCHOWEJ Działalność obejmującą indywidualne lub zespołowe wykonywanie czynności przynoszących odpoczynek, rozrywkę, sprawność, zdrowie, rozwijającą osobowość oraz wykorzystującą ruch jako środek oddziaływania na organizm w zależności...

Kwestionariusz aktywności fizycznej notatka z ćwiczeń

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3920

przykładowy kwestionariusz + instrukcja do ankiety MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni). Proszę odpowiedzi...

Metody dytaktyczne w działalności rekreacyjnej referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4620

metody dydaktyczno wychowawcze, metody nauczania, przykłady doboru form i metod rekreacji, METODY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Pojęcie „metody” pochodzi od greckiego słowa methodos i oznacza sposób uczenia się oraz każdą drogę systematycznego i skutecznego przekazywania wiedzy. Metody stosowane w rekr...

Metody oceny aktywności fizycznej referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 7336

znaczenie aktywności fizycznej, metody oceny kosztu kalorycznego, najczęściej stosowane metody pomiaru aktywności fizycznej Aktywność fizyczna (AF) uważana jest obecnie za pierwotny nośnik (czynnik, wyznacznik) zdrowia, a jej poziom za jeden z najlepszych jego mierników (Bouchard i wsp. 1994, Drabik...

Metody organizowania i prowadzenia zajęć referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4375

tok zajęć, osnowa, konspekt, METODY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ Metody organizowania i prowadzenia zajęć stanowią najistotniejsze zadanie dydaktyczne w działalności rekreacji. Dobór przedstawianych niżej metod uzależniony jest od formy rekreacji i jej kulturowych uwarunkowań, środowiska, w k...

Metody socjotechniczne upowszechniania rekreacji referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5803

animacja, charakterystyka animacji, poradnictwo METODY SOCJOTECHNICZNE UPOWSZECHNIANIA REKREACJI Do metod socjotechnicznych stosowanych w działalności rekreacyjnej można zaliczyć animację i poradnictwo. Animacja wywodzi się z łacińskiego słowa animo – „ożywiam” i oznacza zabawianie, ożywianie, a ...

Proces rekreacji referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Michał Rozpara
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 252
Wyświetleń: 7826

charakterystyka procesu rekreacji, modelowa koncepcja działalności rekreacyjnej, kierowanie procesem rekreacji, diagnozowanie i prgnozowanie CHARAKTERYSTYKA PROCESU REKREACJI Procesem rekreacji nazywa się regularnie po sobie następujący cykl działań, pozostający w logicznym związku przyczynowym ob...