Metody zbierania danych- obserwacja ilościowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 5019
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zbierania danych- obserwacja ilościowa - strona 1

Fragment notatki:

OBSERWACJA ILOŚCIOWA - o.i. polega na rejestrowaniu przez badacza spostrzeżeń i zamienianiu ich an liczby . badacz przystępuje do obserwacji aktów zachowania badanych zaopatrzony przez uprzednio przygotowany arkusz obserwacji na którym nanosi dane obrazujące częstotliwość lub natężenie obserwowalnych
- planowaniem i prowadzeniem obserwacji kieruje pytanie lub hipoteza badawcza
1. W pytaniu muszą być zawarte nazwy danych zmiennych (akty zachowań)
2. W pytaniu info o populacji 3. Pytanie powinno być także źródłem info o sytuacji, w jakiej będą obserwowane osoby
4. Pytanie badawcze wyprowadzone z podstaw teoretycznych albo empirycznych
5. Zmienne występujące w pytaniu powinny dać się przełożyć na kategorie obserwacyjne
6. Pytanie badawcze szczegółowe
- ze zmiennych wyprowadza się kategorie obserwacyjne , umieszczane na arkuszu obserwacji, jeśli do tych kategorii doda się jednostki czasu obserwacji to powstaje system kategorii tworzący arkusz obserwacji
- w obserwacji ilościowej w odróżnieniu od etnograficznej badacz eliminuje kontekst
- obserwacja tego samego zachowania nie może być prowadzone w różnych sytuacjach
- metody zmiany spostrzeżeń na liczby:
a) system kategorii od razu po obserwacji nanosi się na arkusz w postaci kreski
b) system skal szacunkowych, trudniejszy dla badacza na etapie nanoszenia danych
- zasady tworzenia obserwacji: skupienie na danych aktach zachowania, unikanie efektu sugestii, neutralności, biegła znajomość arkuszu obserwacji - posiadanie umiejętności rozpoznawania i interpretowania różnych typów zachowań
a) zachowania niewerbalne to ekspresja motoryczna organizmu wyrażająca strach, gniew, smutek, radość, zdziwienie
b) Zach. Werbalne odnoszą się do obserwowalnej treści i struktury komunikacyjnej wypowiedzi
c) zachowania parajęzykowe to formalne aspekty mowy czyli szybkość, przerywanie, natężenie głosu, stany emocjonalne
d) zachowania przestrzenne to działania zakreślające przestrzeń w której porusza się jednostka
- weryfikacja danych z obserwacji ilościowej to zabiegi metodologiczne kończące etap zbierania danych, służące oszacowaniu ich rzetelności i trafności
- rzetelność łączy się z respektowaniem reguł budowania arkusza obserwacji i jest warunkowana przez: wyodrębnienie kategorii obserwacyjnych ze źródeł teoretycznych lub empirycznych, adekwatny dobór jednostek obserwacji, wyeliminowanie kontekstu, nieingerowanie przez badacza w obserwowane zdarzenia
- trafność łączy się z organizacją procesu obserwacji. Planując obserwację należy zapewnić kryterium trafności zewnętrznej, czyli zatrudnić 2 obserwatora ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz