Metody wspomagające określanie wymagań projektowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wspomagające określanie wymagań projektowych - strona 1

Fragment notatki:

Metody wspomagające określanie wymagań projektowych
Proces określania wymagań można rozłożyć na dwie fazy:
- określenie listy wielkości, na których wartości należy narzucić ograniczenia,
- określenie tych granic, czyli przedziałów dopuszczalnych poszczególnych wartości
Metody wspomagające 1 lub obie fazy: Metoda przestrzeni zdarzeń i sprzężeń
Należy stworzyć pewna dyskretna przestrzeń. Pierwszym wymiarem jest zbiór etapów życia obiektu. Drugim wymiarem jest zbiór różnych elementów szeroko rozumianego otoczenia obiektu w kolejnych etapach jego życia. Ewentualnie trzecim wymiarem mogą być rodzaje oddziaływań obiektu na otoczenie. Każdy istniejący punkt tej przestrzeni jest jakimś sprzężeniem lub jakimś procesem , lub opisuje jakąś relacje. Metoda badania zdarzeń i sprężeń polega na kolejnym kojarzeniu wymienionych elementów każdy z każdym i krytycznej analizie zjawisk czy procesów implikowanych przez te kolejne sprzężenia, i na tej podstawie formułowania wymagań. Metoda ta zwiększa prawdopodobieństwo, że żadne istotne wymagania nie będzie pominięte, w szczególności wymagania pozatechniczne, z którymi technicy nie muszą być dobrze zaznajomieni. Badając kolejno elementy takiej przestrzeni, tzn. kolejne zdarzenia w różnych ich aspektach, możemy zestawić odpowiednią listę wymagań i ograniczeń.
Metoda drzewa celów
Służy do skonkretyzowania listy wymagań, które są dane w postaci ogólnej lub rozmytej.
Polega ona na budowaniu hierarchicznej struktury wielkości o coraz większej szczegółowości i jednoznaczności. Tworząc tę strukturę, na każdym poziomie należy zapytać: co to znaczy? albo po co to jest potrzebne?, albo jak to można osiągnąć? Badanie drzewa kończy dojście do zmiennych zdefiniowanych i mierzalnych oraz do określenia ich granic dopuszczalnych.
Badanie użytkownika i procesu użytkowania
Badaniom należy dodać użytkownika obiektu, przy czym chodzi tu o użytkownika przyszłego oraz obecnego obiektów podobnych lub wykonujących podobne funkcje. Badanie prowadzi się przez bezpośrednią obserwację procesu eksploatacji w różnych jego fazach, przez wywiad lub w formie ankietowania. W każdym przypadku należy dokładnie określić cel i zakres badań, odpowiednio do tego dobrać rodzaj i liczebność zbioru badanych osób oraz określić problemy do wyjaśnienia. Należy zwrócić uwagę na ulepszenia obiektu wprowadzone z inicjatywy użytkownika. Bardzo dobra formą jest symulacja procesu użytkowania prowadzona osobiście przez projektanta.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz