Metody statystyczne w biologii: wykład 5: Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody statystyczne w biologii: wykład 5: Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne - strona 1 Metody statystyczne w biologii: wykład 5: Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne - strona 2 Metody statystyczne w biologii: wykład 5: Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne - strona 3

Fragment notatki:


METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII   1.   Wykład wstępny          2.  Populacje  i próby danych       3.   Testowanie hipotez i estymacja parametrów  4.   Planowanie eksperymentów biologicznych  5.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne I  6.   Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne II  7.  Regresja liniowa          8.  Regresja nieliniowa      9.   Określenie jakości dopasowania równania regresji liniowej i nieliniowej  10.  Korelacja  11.  Elementy statystycznego modelowania danych  12.   Porównywanie modeli  13.  Analiza wariancji  14.  Analiza kowariancji  15.   Podsumowanie materiału, wspólna analiza przykładów, dyskusja     WSTĘP   1. Test F  2. Test Kruskala-Wallisa  3. Test  c 2  • Zakres stosowania  • Definicja  • Przykład     WSTĘP     PRÓBA DANYCH      HIPOTEZY      TEST       TEST  F   TEST F - ZAKRES STOSOWANIA   1. Porównanie zmienności, różnice pomiędzy wieloma  próbami danych  2. Dane ciągłe  3. Rozkład normalny  4. Warianty testu:  • Analiza wariancji   one-way ANOVA        • Regresja   2 2 0 : e A H       Copyright ©2010, Joanna Szyda   TEST F - ANALIZA WARIANCJI  PRÓBA DANYCH  1. Zawartość azotu w trzcinie  (% suchej masy)  2. 3 lokalizacje (A, B, C), pomiar  w 1996 r.  3. Flowermere, hrabstwo  Cambridge   A  B  C  3.06  3.41  2.92  2.60  3.23  2.88  2.55  3.93  3.25  2.42  3.74  2.64  2.35  3.18  3.28     1. Określenie hipotez H 0 i H1    H 0: nie ma różnic w zawartości azotu pomiędzy lokalizacjami           H 1: lokalizacje wpływają na zawartość azotu          H 0:  NA = NB = NC     lub             H 1:  NA ≠ NB ≠ NC    lub  2. Ustalenie poziomu istotności      MAX = 0.05  3. Wybór i obliczenie wartości                 testu statystycznego:  2 e 2 lok    2 e 2 lok        g N 1 i n 1 j 2 i ij g N 1 i 2 i i N N y y 1 N y y n F g i g           TEST F - ANALIZA WARIANCJI     3. Wybór i obliczenie wartości testu statystycznego  4. Określenie rozkładu testu:   g g N N , 1 N F ~   5. Obliczenie wartości   t:  00139 . 0 t   6. Decyzja:    t 

(…)

… STOSOWANIA
1. Porównanie zmienności, różnice pomiędzy wieloma
próbami danych
2. Dane ciągłe
3. Rozkład normalny
4. Warianty testu:

Analiza wariancji

Regresja
regression
H0:  = 0
TEST F - REGRESJA
PRÓBA DANYCH
MASA
CIAŁA
ZAW.
TŁUSZCZU
89
28
88
27
66
24
59
23
93
29
73
25
82
29
77
25
100
30
67
23
1. Masa ciała [kg] i grubość tkanki
tłuszczowej [mm]
2. 10 osób dorosłych, różnej płci, tej
samej rasy
TEST F…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz