Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu - strona 1 Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu - strona 2

Fragment notatki:

Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu 1)Metoda pytań(checklist) Służy do stymulowania wyobraźni twórcy za pomocą pewnych ogólnych pytań, na które próbuje on sobie odpowiedzieć. Przykładowy zestaw pytań:
a)istota problemu b)inne zastosowanie c)przystosować d)zmodyfikować e)zwiększyć f)zmniejszyć g)zastąpić
h)zreorganizować
i)odwrócić
j)połączyć
2a)Burza mózgów(brainstorming)
Metoda grupowa, jej celem jest pobudzanie grupy do szybkiego wymyślania wielu pomysłów, grupę organizuje się doraźnie dla konkr. zadania (lub problemu),zapraszając także ludzi spoza branży, grupy 6-8 os., sesja trwa 60-80 min, zadanie musi byś przedstawione jednoznacznie 2b)Metoda 635
(Rohrback;1969) stanowi modyfikacje burzy mózgów, nazwa metody pochodzi stad, ze przy 6 uczestnikach, każda karta z 3 pomysłami jest uzupełniana przez 5 pozostałych uczestników. 3)Zasady Altszullera przezwyciężania antynomii (sprzeczności) technicznych. Analiza wielu znanych rozwiązań doprowadziła Altszulera do wniosku, że: najczęstsze są antymonie między 39 wielkościami. 1)ciężar ruchomego obiektu
2)c.nieruchom.obiektu 3)dł.ruch.obiektu 7)objętość ruch.obiektu 9)prędkość
10)siła 11)Kształt(postać) 14)wytrzymałość 21)moc 22)straty energii 24)str.informacji
25)str.czasu 38)stopień amortyzacji 39)wydajność Altszuller, stwierdził, że poszczególnym antymonią można przyporządkować pewne najbardziej skuteczne sposoby ich przezwyciężania podczas projektowania. Rezultatem jest odp. macierz.
2
2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz