Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych - strona 1 Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych - strona 2 Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych - strona 3

Fragment notatki:

\L
[L
‡ 6LHFL NRPyUNRZH QS NDĪG\ ] NDĪG\P ‡ 6LHFL NDVNDGRZH
‡ /LQLRZH L QLHOLQLRZH EORNL DNW\ZDFML QHXURQX
± 2SyĨQLHQLH V\JQDáX OXE XVWDOHQLH VWDQX ZDJ
‡ :LHOR L MHGQRZDUVWZRZH IHHGIRUZDUG ‡ 6LHFL ]H VSU]ĊĪHQLHP ]ZURWQ\P
RSyĨQLHQLH
VLHü
5RG]DMH
6]WXF]Q\FK 6LHFL 1HXURQRZ\FK
\L
‡ 6LHü +RSILHOGD ± QLHOLQLRZD NDĪG\ ] NDĪG\P
‡ 6LHü .ROPRJRURZD
GZXZDUVWZRZD
‡ 6LHü .RKRQHQD ± OLQLRZD :7$ ! 
‡ 6LHü *URVVEHUJD ± OLQLRZD 2XW6WDU
‡ &3 FRXQWHU SURSDJDWLRQ  VLHü SU]HND]XMąFD ĪHWRQ
ÄNODV\F]QH´ VLHFL QHXURQRZH
[L
\L
\
\
\ \PD[
:7$,Q6WDU
[ [PD[
\L
\
\
2XW6WDU
&R WR MHVW


Z 
Z 
Z 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz