Metody diagnostyki maszyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metody diagnostyki maszyn (sprawność, straty mocy, hałas, drgania)
Drgania Można badać drogą bezpośrednią lub pośrednią. Badania bezpośrednie pozwalają na analizę wpływu poszczególnych czynników określających własności dynamiczne, a tym samym umożliwiają ustalenie przyczyn niewłaściwego zachowania się układu oraz stwarzają obiektywną podstawę do przeprowadzenia efektywnych zmian konstrukcyjnych. Są one jednak bardzo pracochłonne i wymaga dysponowania stosunkowo złożonymi układami pomiarowymi. Badania pośrednie są względnie proste i łatwe do przeprowadzenia, ale umożliwiają jedynie globalne ujęcie właściwości dynamicznych i z reguły nie pozwalają na wyciąganie wniosków odnośnie do środków poprawy własności układu. Pomiary bezpośrednie możemy podzielić na:
wyznaczanie charakterystyk poszczególnych członów układu dynamicznego obrabiarki;
analiza widmowa sygnału otrzymanego z rejestracji drgań układu lub odpowiedzi układu na zadany sygnał wejściowy (wymuszenie);
wyznaczanie postaci drgań;
analiza modalna drgań układu;
analiza hałasu emitowanego przez obrabiarkę. Pomiar drgań może być realizowany przy użyciu różnych przetworników, które zamieniają sygnał przyśpieszenia, prędkości lub przemieszczenia na sygnał elektryczny. Wybór rodzaju sygnału drgań jest uzależniony głównie od zakresu analizowanej częstotliwości. Sygnał przemieszczeń przyjmuje duże wartości w najniższym paśmie częstotliwości, a sygnał przyśpieszeń przy wysokich częstotliwościach. W związku z tym w obu przypadkach udział szumów jest odpowiednio niski. Sygnał prędkości jest obarczony najniższym szumem w środkowym paśmie częstotliwości. Istnieje bardzo szeroka gama przetworników do pomiarów drgań, które działają na różnych zasadach. Najpowszechniej wykorzystywane są piezoelektryczne przetworniki przyspieszenia i indukcyjne przetworniki prędkości lub przemieszczenia. Oprócz nich wykorzystywane są przeróżne przetworniki tensometryczne, pojemnościowe, wiroprądowe, laserowe.
Straty mocy Straty mocy napędu ruchu głównego przy pracy obrabiarki bez obciążenia są równe mocy pobieranej z sieci przez silnik napędu ruchu głównego, gdy obrabiarka nie wykonuje żadnej pracy użytecznej. Z definicji tej korzysta się przy wyznaczaniu strat mocy napędu bez obciążenia. Pomiar taki jest powszechnie wykorzystywany do oceny maszyny, ponieważ jest prosty w wykonaniu i dostarcza wielu obiektywnych informacji o jej jakości. Pomiar strat mocy przy pracy bez obciążenia prowadzi się dla każdej prędkości obrotowej w kolejności od najniższej do najwyższej, przy czym odczytu wskazań dokonuje się po60s od osiągnięcia przez wrzeciono ustalonej prędkości obrotowej na danym stopniu. Prędkości nominalne nWR i zmierzone moce DN zapisuje się w protokole pomiarowym, a na ich podstawie sporządza się wykres DN=f(nWR). Pomiary należy wykonać dla obu prędkości obrotowych silnika napędowego.

(…)

… Ogólną sprawność łańcucha napędu wrzeciona definiuje się jako stosunek mocy efektywnej, niezbędnej do wykonania pracy skrawania, do mocy elektrycznej, pobieranej przez silnik z sieci. Ponieważ moc posuwu jest najczęściej ułamkiem procenta mocy ruchu głównego przyjmuje się za moc efektywną - moc ruchu głównego, odbieraną z wrzeciona. Dla obciążenia obrabiarki mocą efektywną i zmierzenia wartości tej mocy obciąża się wrzeciono momentem hamującym, wywieranym przez hamulec oraz mierzy się prędkość obrotową wrzeciona. Moc efektywną oblicza się ze wzoru:
Gdzie:
Mh- moment hamujący [Nm], wywierany na wrzeciono
nWR- prędkość obrotowa [obr/min] wrzeciona przy danym obciążeniu
Moc elektryczną Nel, pobieraną z sieci, wyznacza się, w przypadku silnika asynchronicznego, za pomocą dwu watomierzy (układ Aron'a…
… napędów obrabiarek jak zespoły wałków, przekładnie zębate, łożyska, sprzęgła, wirujące masy itp. dokonuje się analizy widma amplitudowo częstotliwościowego sygnału akustycznego w powiązaniu ze struktura kinematyczną napędu. - ocena udziałów poszczególnych zespołów w hałasie sumarycznym. Dokonuje się jej na podstawie analizy przyrostów wywołanych dołączeniem kolejnego odcinka napędu do fragmentu napędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz