Metody badań materiałów- pytania z wejściówki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań materiałów- pytania z wejściówki - strona 1 Metody badań materiałów- pytania z wejściówki - strona 2

Fragment notatki:

cw8 co to jest całkowita liczba kwasowa, kwasowość lepkość kinematyczna, dynamiczna i zależność miedzy nimi, badanie lepkości metoda hoplera i englera, gęstość i gęstość względna co to jest areometr
cw7 1.Materiały termoplastyczne ( def, przykład ) 2.Materiały termoutwardzalne ( def, przykład ) 3.Martensa ( warunki i przebieg pomiaru ) 4.Vicata ( warunki i przebieg pomiaru ) 5.Zapłon oleju ( warunki i przebieg pomiaru ) cw6 udarność- def, wzór, metoda pomiaru stosunek momentu zginania a wskaźnika przekroju, def wytrzymałość na zerwanie, wydłużalność względna na rozciąganie wskaźnik przekroju poprzecznego Ćw. 5 1. Zależność pętli histerezy od materiału 2. Podział ciał ze względu na wartość podatności magnetyczną kappa 3. Pole koercji 4. Przenikalność dynamiczna 1.MAgnetyzacja, od czego zależy, jednostki 2.Krzywa magnesowania, narysować i zaznaczyć charakterystyczne pkt. 3.Materiały magnetyczne miękkie i twarde 4.Dynamiczna pętla histerezy, opisać Ćw.3 1. Sposoby pomiaru współczynnika strat dielektrycznych 2.układy zastępcze , schematy, wykresy zależności tgd od częstotliwości oraz wzory. 3.rodzaje i charakterystyka strat 1. Współczynnik strat dielektrycznych ( sens fizyczny) 2. Układy zastępcze kondensatora 3. Schemat różnicowy ( transformatorowy ) Ćw.2 Wyznaczanie przenikalności elektrycznej, pytania: 1.Przenikalność elektryczna względna ( definicja, jednostka ) 2.Rodzaje polaryzacji ( wymienić ). 3. Jaka jest zależność przenikalności elektrycznej od częstotliwości ( wykres i uzasadnienie )
1. półprzewodniki p i n - krotko opisać 2. zjawisko halla + obrazek (wytłumaczenie) 3. które z wymienionych mają największe zastosowanie w efekcie halla (trzeba wybrać spośród: metale, półprzewodniki samoistne, niesamoistne) 4. co można wyznaczyć ze stałej halla, jednostka 5. gdzie można zastosować zjawisko halla
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz