Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych-opracowanie - strona 1 Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych
Opracowanie Hydroprojekt W-wa z 1992 r.
Ustalenia ogólne
1. Metodyka zawiera wytyczne do przygotowania bilansów wodno-gospodarczych, które będą podstawa do określenia warunków korzystania z wód dorzeczy.
2. Bilans wodno-gospodarczy jest to zestawienie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i wód podziemnych z potrzebami wodnymi użytkowników. Bilans obejmuje porównanie ilościowe i jakościowe.
3. Celem bilansu jest:
a).ocena możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych pod względem ilościowym i jakościowym użytkowników wód.
b).ocena zmian w środowisku wodnym spowodowana oddziaływaniem zewnętrznym (zrzuty wody, nadmierna eksploatacja ).
c).ocena wielkości niedoborów pod względem ilościowym.
d).przygotowanie koncepcji działań perspektywicznych.
4. Wyrozniamy dwa rodzaje bilansowania
a).stan aktualny, czyli odwzorowanie aktualnych warunków gospodarowania woda
b).bilans perspektywiczny - układ warunków gospodarczo-wodnych w przyszłości
5. Obszary bilansowe dostosowuje się do podziału hydrologicznego (zlewniowego ).
6. Przekroje bilansowe powinny być zlokalizowane w punktach istotnych dla rozrządu wody ( zapora czołowa zbiornika Jeziorsko ).
7. Opracowaniem, które powinno wyprzedzać opracowanie bilansu jest tzw. identyfikacja głównych problemów gospodarczo-wodnych zlewni, powinna zawierać min. - ograniczenia środowiskowe
- założenia do bilansu - wykaz opracowań związanych z bilansem itp.
8. Bilans wód podziemnych powinien wyprzedzać opracowanie bilansu wód powierzchniowych.
Ustalenia metodyczne dla bilansu zasobów wód powierzchniowych.
1).Definicje i założenia podstawowe 2).Opis zasobów wodnych zlewni
3).Jakość wód powierzchniowych 4).Określenie potrzeb wodnych 5).Dane dotyczące zbiorników retencyjnych
6).Dane dotyczące przerzutów miedzyzlewniowych
Zasady modelowania i optymalizacji
Model matematyczny odwzorowuje układ gospodarki wodnej w formie sieci przepływowej składającej się z :
a).węzłów - źródeł zasobów i miejsc poboru wody
b).łuków - kierunków przenoszenia się zasobów miedzy węzłami
c).współczynników wagowych określających preferencje dla opisania wielkości przepływów w danym luku
Kryterium optymalizacyjnym jest minimalizacja strat spowodowanych niespełnieniem potrzeb odbiorców i niedotrzymaniem wymagań odnośnie przepływów.
C. Ustalenia metodyczne dla bilansu wód podziemnych.
1). Bilans zasobów wód podziemnych ( czynniki ograniczające wykorzystanie wód podziemnych wpływ działań gospodarki na zasoby wód podziemnych, charakterystyka zbiorników wód podziemnych ).


(…)

… i założenia podstawowe 2).Opis zasobów wodnych zlewni
3).Jakość wód powierzchniowych 4).Określenie potrzeb wodnych 5).Dane dotyczące zbiorników retencyjnych
6).Dane dotyczące przerzutów miedzyzlewniowych
Zasady modelowania i optymalizacji
Model matematyczny odwzorowuje układ gospodarki wodnej w formie sieci przepływowej składającej się z :
a).węzłów - źródeł zasobów i miejsc poboru wody
b).łuków - kierunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz