Metoda domiarów prostokątnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6979
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda domiarów prostokątnych - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma trzy strony i wyjaśnia pojęcia takie jak: metoda domiarów prostokątnych, metoda rzędnych i odciętych, ortogonalna, metoda biegunowa, metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych, metoda wcięć liniowych, kątowych, kątowo-liniowych.


(…)


Metoda domiarów prostokątnych (metoda rzędnych i odciętych lub ortogonalna) - metoda pomiaru szczegółów terenowych wykorzystywana w geodezji.
Polega na pomiarze rzędnej i odciętej mierzonego szczegółu terenowego. W geodezji, wartość rzędnej nazywana jest domiarem prostokątnym, a wartość odciętej miarą bieżącą. Rzędna jest to miara od mierzonego punktu do rzutu prostokątnego tego szczegółu na linię osnowy geodezyjnej. Rzut prostokątny punktu wykonuje się z użyciemwęgielnicy. Odcięta jest to odległość rzutu szczegółu na osnowę od punktu osnowy, od którego wykonujemy pomiar.
Zgodnie ze standardami geodezyjnymi, długość odciętej nie powinna przekraczać 350 metrów. Długość rzędnej zależy od grupy szczegółów dokładnościowych, do której mierzony obiekt terenowy należy. Wyróżnia się I,II i III grupę szczegółów - dopuszczalna długość rzędnej wynosi odpowiednio 25, 50 i 70 m.
W czasie pomiarów należy dodatkowo mierzyć elementy kontrolne:
przekątne
miary czołowe, tzw. czołówki
podpórki - stosuje się dla tych szczegółów grupy II i III, dla których przekroczone zostały dopuszczalne długości rzędnych.
Metoda biegunowa - w geodezji metoda pomiarów szczegółów terenowych. Polega na wyznaczaniu długości d osi celowej (odległości) od znanego punktu osnowy do punktu zdejmowanego oraz kąta α pomiędzy bokiem osnowy a osią celową. Wyniki pomiarów nanosimy
Do wykonania pomiaru metodą biegunową używa się:
do pomiaru kątów - teodolitu
do pomiaru długości - taśmy mierniczej, dalmierza optycznego lub elektronicznego
archeologii metoda pomiarowa służąca do lokalizacji znalezisk w płaszczyźnie pionowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz