Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane - wykład - strona 1 Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Materiały kompozytowe urządzenia i wyroby budowlane
Materiały kompozytowe
Materiały kompozytowe stosowane lub mające szanse zastosowania w mostownic­twie można podzielić na:
- kompozyty betonopodobne,
- tworzywa sztuczne zbrojone włóknami.
Niektóre z tych materiałów można wykorzystać do budowy nowych mostów, a inne do napraw czy wzmacniania istniejących obiektów.
Znanym materiałem kompozytowym zaliczanym do pierwszej grupy jest fi-brobeton, czyli beton z tzw. zbrojeniem rozproszonym. Zbrojenie z drutów o średni­cy ok. 1 mm lub włókna syntetyczne o średnicy do 0,5 mm i smukłości ok. 100 dodane do mieszanki betonowej w ilości ok. 1,5% wagowo zwiększa trwałość beto­nu, wytrzymałość na rozciąganie i poprawia inne cechy betonu.
Materiałem przyszłościowym jest tzw. beton ultrawysokowytrzymały (BUWW) o wytrzymałości do ok. 400 MPa. Jest to kompozyt drobnoziarnisty zawierający oprócz domieszek chemicznych znaczną ilość dodatków mineralnych (pyłu krze­mionkowego, mączki kwarcowej), ale ponieważ jest to materiał bardzo kruchy do­daje się do kilkunastu procent mikrowłókna w celu zwiększenia odkształćalności.
Materiałami kompozytowymi, które znalazły zastosowanie przede wszystkim do napraw są:
- betony z cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi (PCC),
- betony z żywic syntetycznych (PC).
O ile pierwszy kompozyt oprócz kruszywa i cementu zawiera emulsję polime­rową poprawiającą cechy fizyczne, to drugi kompozyt jest bezcementowy uzyski­wany z wymieszania kruszywa z emulsją monomeru pełniącą funkcję lepiszcza.
Materiały te wchodzą w zestawy określonych systemów naprawczych i jeżeli mają aprobaty techniczne, to mogą być stosowane do napraw pod warunkiem, że będzie zachowany warunek kompatybilności z materiałem naprawianym.
Spośród tworzyw sztucznych zbrojonych włóknami przydatne mogą być:
- polimery zbrojone włóknem węglowym (CFRP),
- polimery zbrojone włóknem szklanym (GFRP),
- polimery zbrojone włóknem aramidowym (AFRP).
W zależności od ilości i układu włókien zatopionych w matrycy polimerowej mogą zmieniać się właściwości wyrobów. Z reguły kompozyty typu FRP mają małą gęstość, wytrzymałość większą od wytrzymałości stali sprężającej, wysoką wytrzy­małość zmęczeniową, są linowo sprężyste, a wartość modułu sprężystości można
regulować w szerokim zakresie.
Z wymienionych kompozytów wyrabia się pręty, cięgna, taśmy, maty itp. Wy­roby te znalazły już zastosowanie w mostownictwie jako cięgna sprężające w budo­wie nowych obiektów i posłużyły do wzmacniania obiektów istniejących (taśmy, maty). Zrealizowano też już pierwsze konstrukcje mostowe w całości oparte na kom­pozytach. Myślą przewodnią wprowadzania materiałów kompozytowych w mostow­nictwie jest dążenie do zwiększenia trwałości obiektów oraz poprawienie ich cech fizyko mechanicznych w stosunku do stosowanych dotychczas materiałów w celu zmniejszenia ciężaru własnego obiektu (zwiększenia rozpiętości), a docelowo obni­żenia kosztów budowy i utrzymania.

(…)

… spawalniczy),
- podkładki dystansowe,
- zaprawy podlewkowe, zaczyny iniekcyjne,
- dodatki mineralne i domieszki chemiczne do zapraw i betonu,
- materiały do ochrony powierzchniowej (malarskie, metalizacyjne, kompozyty mi­neralne i żywiczne, impregnaty),
- osłony kabli, zakotwienia,
- łożyska.
Wymagania materiałowe dla podanych wyrobów i urządzeń są szczegółowo opisane w Polskich Normach albo aprobatach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz