Materiały formierskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały formierskie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Materiały formierskie dzieli się na kilka grup w zależności od przeznacz:
1)materiały stosowane jako osnowa (formierskie piaski kwarcowe, wysokoogniotrwałe materiały -szamot, chromit, materiały specjalne) 2)materiały wiążące: lepiszcza glinowe i spoiwa np. oleje, żywice, szkło wodne, krzemian etylu. 3)materiały używane do pokrycia form i rdzeni 4)specjalne dodatki do mas formierskich np. dodatki węglowe lub ich zamienniki, mączka drzewna, torf itp. Wilgotność mas formierskich pomiar: metoda klasyczna polega na odważeniu w starowanym naczyńku 50g badanego materiału z dokładnością do 0,01g i wysuszeniu do stałej masy w labolatoryjnej suszarce w temp 378-383K czas suszenia od 1 - 4 h W=(a-b)/a*100%
Metoda pośpieszna 0 wysuszyć to samo w pośpiesznej suszarce promiennikowej w tej samej temp w ciągu 15 min gazotwórczość mas formierskich i rdzeniowych oraz jej pomiar. gazotwórczość, czy skłonność masy do wydzielania gazów pod wpływem temperatury ciekłego metalu ma duże znaczenie dla efektywnej przepuzczalności masy w formie i jest ściśle z nią związana. Badanie gazotwórczości - dwie metody (pośrednia kiedy badana masa jest pozbawiona bezpośredniego kontaktu z metalem, bezpośrednia - następuje w niej bezpośrednie zetknięcie z ciekłym metalem)
Przepuszczalność mas formierskich i ich pomiar. Przepuszczalność charakteryzuje zdolność masy do przepuszczania gazów. Zależy ona od kształtu, wielkości i ilości wolnych przestrzeni między ziarnami osnowy. miarą wskaźnika przepuszczalności jest ilość powietrza, która przepływa przez 1cm2 powierzchni próbki walcowej o średnicy 50 i wysokości 50mm, zagęszczonej w sposób znormalizowany w ciągu 1 min przy określonym ciśnieniu. Wytrzymałość mas formierskich oraz rdzeniowych oraz ich pomiar w temperaturze otoczenia. Wytrzymałość jest cechą przeciwstawiania się masy różnym zewnętrznym obciążeniom. Wytrzymałość mas formierskich jest uzależniona przede wszystkim od kształtu osnowy, zawartości lepiszcza lub spoiwa, stopnia zagęszczenia, wilgoci i sposobu zagęszczenia mas np. metody i czasu mieszania oraz kolejności dozowania składników.
Osypliwość mas formierskich i jej pomiar. Osypliwość(mas formierskich) jest wskaźnikiem charakteryzującym odporność powierzchniową na zdzieranie pod wpływem siły tarcia. Oprócz siły tarcia, między strugą ciekłego metalu a powierzchnią kanałów wlewowych i wnękami formy, występuje również erozyjne działanie strugi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz