materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - strona 1 materiałoznawstwo z elementami chemii - odpowiedzi - strona 2

Fragment notatki:

1. Charakterystyczne cechy wełny mineralnej:     a) gęstość wełny (100-120kg/m3) gęstość polistyrenu (15-40kg/m3),  odporna na  korozję biologiczną i środki chemiczne b) wilgotność około 1%, lecz wchłania wodę, niepalna, elastyczna i tłumi hałas c) paroprzepuszczalna, wsp. Λ=0.039-0,044W/mK 2. Wymienić 4 kryteria wyboru materiału do budowy sieci wodociągowej:     a) jakość przesyłanego medium (składniki chem., agresywność) b) wzajemne oddziaływanie medium i przewodu c) wpływ obciążenia zewnętrznego (statyczne i dynamiczne) d) parametry fizyczne i hydrauliczne (temp, czas zatrzymania, wielkość zmienności  prędkości) e) warunki gruntowo – wodne (stopień agresywności) 3. Efekt procesu ekspandowania materiałów termoizolacyjnych (np. korka) polega na:     (tak ogólnie to ekspandowanie polega na tak jakby „napompowaniu” jakiegoś granulatu żeby  zwiększył on swoją objętość, staje się on przez to termoizolacyjny – np. styropian jest tak   napompowany) a) tworzeniu porów wskutek dodania środków porotwórczych b) zwiększaniu objętości porów wskutek ogrzania bez dostępu powietrza do temperatury  około 400oC. 4. W jaki sposób duroplasty reagują na wzrost temperatury?     a) najpierw miękną, a następnie nieodwracalnie twardnieją (przy ogrzaniu początkowo  miękną, przy dalszym utrzymaniu w podwyższonej temp. twardnieją po utwardzeniu  niemożliwe przeprowadzenie w stan plastyczny ponownie) ( termoplasty : podczas ogrzewania każdorazowo miękną a po ostygnięciu twardnieją,   elastomery:   charakteryzują się odkształceniem przekr.  100% w warunkach temp.  pokojowej.) 5. Jaki kształt łańcucha makrocząsteczek występuje w termoplastach?     a) liniowy i rozgałęziony ( duroplasty:  przed ogrzaniem – liniowe, po ogrzaniu – usieciowane) 6. Odkształcenie polimeru wskutek jego obciążenia zwane relaksacją polega na:     a) zwiększaniu jego wymiarów wraz ze wzrostem czasu działania stałego naprężenia b) zmniejszeniu się naprężenia w czasie wskutek sprężystej deformacji jego kształtu. 7. Podstawowe cechy chlorowanego polichlorku winylu CPCW to:     (sama wypiszę, ponieważ z       tych podpowiedzi nie mam pojęcia które wybrać         )  a) przy temp 82oC, i P=0,68MPa ma trwałość 50 lat, przy P=2,6MPa – trwałość 4  godziny b) współczynnik λ=0,16W/mK c) odporność chemiczna= 8,6 8. Zaletą sieciowania elektronowego w stosunku do metod chemicznych jest: a) czystość chemiczna produktu b) stopień usieciowienia jest niezmienny w czasie eksploatacji c) uzyskuje się równomierne usieciowienie oraz gładszą powierzchnię wyrobu

(…)

…:
a)
temp użytkowania do 85oC, gładka i błyszcząca powierzchnia
b)
stała udarność(do-20), dobra przezroczystość, odporność chemiczna (te cechy
charakteryzują polimetakrylan, ale niekoniecznie są przydatne w wannach…)
11.
Charakterystyczne cechy żywicy epoksydowej:
a)
temperatura stosowania od 50 do 125oC, wytrzymałość na rozciąganie od 25 do
80MPa,
b)
mały skurcz objętościowy, twardość wg Brinella od 120…
… polimetakrylan, ale niekoniecznie są przydatne w wannach…)
11. Charakterystyczne cechy żywicy epoksydowej:
a) temperatura stosowania od 50 do 125oC, wytrzymałość na rozciąganie od 25 do
80MPa,
b) mały skurcz objętościowy, twardość wg Brinella od 120 do 220MPa
c) dobra przyczepność metali i innych materiałów, odporna na uderzenia
na niebiesko wyróżniłam rzeczy które były inaczej niż w teście
(przykładowo w pyt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz