Materiałoznawstwo - odpowiedzi do testów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznawstwo - odpowiedzi do testów - strona 1 Materiałoznawstwo - odpowiedzi do testów - strona 2 Materiałoznawstwo - odpowiedzi do testów - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzi do testów z materiałoznawstwa Takich pytań jak poniżej głównie się spodziewam, materiał zgadza się z omawianym, przeważnie  jedna odpowiedź jest dobra. Na czerwono zaznaczono odpowiedzi są na 99% poprawne. Co do tych  na czarno nie ma aż takiej gwarancji, warto samemu spróbować znaleźć gdzieś ich potwierdzenie,  nam się nie udało… Uzasadnione poprawki mile widziane. 1. Z jakich materiałów najczęściej wykonywane są izolacje cieplne do systemów (przewodów)  preizolowanych? a) wełna mineralna  b)  Twarda pianka PU 2. Zaznacz rodzaje gazu ziemnego w Polsce: a) gz-35  b)  gz-50 3. Jaki rodzaj przewodów miedzianych może być stosowany w instalacjach gazowych. a) twarde 4. W jaki sposób termoplasty reagują na wzrost temperatury: a) każdorazowo miękną a po ostygnięciu twardnieją 5. Jaki kształt łańcucha cząsteczek występuje w duroplastach a) usieciowany 6. Odkształcenie polimeru w skutek jego obciążenia zwane pełzaniem polega na: a) zwiększeniu jego wymiarów wraz ze wzrostem czasu działania stałego naprężenia 7. Podstawowe cechy twardego polichlorku winylu to: a) gęstość 1400 kg/m3, przewodność cieplna lambda=0,15 W/mK, temperatura mięknięcia 80oC 8. Sposób łączenia rur z polietylenu sieciowanego (PEX) a) złączki zaciskowe rozłączne i nierozłączne oraz gwintowane 9. Charakterystyczne cechy polipropylenu to: a) Granica plastyczności 26MPa, a przewodność cieplna λ=0,26 W/mK b) 10ciokrotne zmniejszenie udarności wraz z obniżeniem temperatury do 0oC, wydłużenie  alfa=1,5x10^-4xK^-1 10. Siarka wpływa korzystnie na własności stali ponieważ: a) polepsza jej skrawalność 11. Celem wyżarzania normalizującego jest: a) jednolitej, drobnoziarnistej struktury oraz usunięcie naprężeń wewnętrznych 12. Jakie występują niekorzystne skutki hartowania izotermicznego: a) nadmierne naprężenia wewnętrzne, które usuwa się w procesie odpuszczenia 13. Które składniki chemiczne utrudniają wydzielanie się grafitu w żeliwie: a) mangan, chrom, molibden, fosfor powyżej 0,5%, siarka 14. W jakiej postaci występuje węgiel w żeliwie ciągliwym: a) kłaczków grafitowych 15. Jakimi własnościami charakteryzują się brązy krzemowe: a) odpornością na korozję i ścieranie, a także wytrzymałością zmęczeniową  b) b) odpornością na korozję i sprężystością 16. Czy sprężystość tworzywa jest to zdolność do : a) przyjmowania pierwotnej postaci (kształtu) po usunięciu obciążenia(siły) 17. Krzem wpływa korzystnie na właściwości stali węglowej, ponieważ: a) zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i twardość oraz poprawia zgrzewalność, spawalność 

(…)

… poliestrowej:
a) odporna na uderzenia, niewielki skurcz objętościowy
b) b) wytrzymałość porównywalna ze stalą, niezmienna w temperaturach od -50 do +70oC ?
(tylko po wzmocnieniu włóknem szklanym więc nie wiem czy się liczy)?
28. Polistyren jako materiał termoizolacyjny charakteryzuje się:
a) odporność temperaturowa do 70oC, nie wchłania wody, samo gasnący, kurczy się
29. Charakterystyczne cechy wełny…

34. Wpływ fazy bezpostaciowej w polietylenie na jego własności jest:
a) korzystny, ponieważ zachowuje giętkość i elastyczność w ujemnej temperaturze
35. Charakterystyczne cechy żywicy epoksydowej:
a) temperatura stosowania od 50 do 125oC, wytrzymałość na rozciąganie od 25 do 80 MPa
36. Cechy polimetakrylanu metylu, które sprawiły, że stosuje się go do produkcji wanien:
a) stała udarność do -20oC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz