Materiałoznastwo - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiałoznastwo - wykład 3 - strona 1 Materiałoznastwo - wykład 3 - strona 2 Materiałoznastwo - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


Wytwarzanie polega na wykonywaniu produktów z surowców materiałowych w różnych procesach, przy użyciu różnych maszyn i w operacjach zorganizowanych zgodnie z dobrze opracowanym planem. Proces wytwarzania polega zatem na właściwym wykorzystaniu zasobów: m ateriałów , energii , kapitału i ludzi. Współcześnie wytwarzanie jest kompleksowym działaniem, łączącym ludzi, którzy wykonują różne zawody i zajęcia, przy użyciu różnych maszyn, wyposażenia i narzędzi, w różnym stopniu zautomatyzowanym . Celem wytwarzania jest każdorazowo zaspakajanie potrzeb rynkowych klientów, zgodnie z opracowaną strategią przedsiębiorstwa lub organizacji zajmującej się wytwarzaniem Aspekty techniczne procesu wprowadzania na rynek danego produktu przez organizację wytwarzającą dotyczą: - wzornictwa przemysłowego , - projektowania inżynierskiego , - przygotowania produkcji , - wytwarzania, - obsługi serwisowej . W procesie wprowadzania produktów na rynek można zatem wyróżnić trzy główne sfery: - marketing i sprzedaż, - rozwój produktu, - produ kcji i wytwarzania. W każdej z tych sfer należy podejmować odpowiednie decyzje w zależności od stadium realizacji zadań związanych z przygotowaniem produktów do wprowadzenia na rynek. PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW Pierwsza faza projektowania produktu dotyczy wzornictwa przemysłowego związanego z ogólnym opisem funkcji produktu oraz opracowaniem ogólnej jego koncepcji, obejmującej jedynie formę zewnętrzną, kolor i ewentualnie ogólne założenia co do głównych elementów.Następne fazy obejmują projektowanie inżyniers kie i kolejno przygotowanie produkcji . W projektowaniu inżynierskim można wyróżnić projektowanie systemu wytwarzania Projektowanie produktu, łączy w sobie trzy równie ważne i nierozdzielne elementy : - projektowanie konstrukcyjne, którego celem jest opracowywanie kształtu i cech geometrycznych produktów zaspokajających ludzkie potrzeby, - projektowanie materiałowe w celu zagwarantowania wymaganej trwałości produktu lub jego elementów wytworzonych z materiałów inżynierskich o wymaganych własnościach fizykochem icznych i technologicznych, - projektowanie technologiczne procesu umożliwiające nadanie wymaganych cech geometrycznych i własności poszczególnym elementom produktu, a także ich prawidłowe współdziałanie po zmontowaniu, przy uwzględnieniu wielkości produkcj i, poziomu automatyzacji i komputerowego wspomagania przy zapewnieniu minimalnych kosztów produkcji. DOBÓR MATERIAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH STADIACH PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO

(…)

… substytucji (zastępowania) materiałów dotychczas stosowanych, lecz znacząco zagrażających środowisku
i powodujących jego degradację (typ C). Występowanie materiałów na Ziemi Skład skorupy ziemskiej
Skierujmy teraz uwagę nie na to co zużywamy, ale na to co jest dostępne. Niewiele materiałów inżynierskich syntetyzuje się z substancji pozyskiwanych z oceanów i atmosfery (jak magnez). Prawie wszystkie pochodzą ze skorupy ziemskiej: wydobywane są w kopalniach jako rudy, następnie wzbogacane do poziomu umożliwiającego ich ekstrakcję lub syntezę. W skorupie ziemskiej aż 47% wag. stanowi tlen, a ponieważ atom tlenu jest duży (zajmuje on 96% objętości), geologowie zwykli mówić, że skorupa ziemska to zestalony tlen zanieczyszczony kilkoma procentami innych pierwiastków. Następnymi pod względem ilości są krzem…
… i procesów.
Materiały są produkowane z surowców pobieranych ze środowiska naturalnego, w celu kreowania rozwoju zapewniającego stworzenie bardziej komfortowych warunków życia. Aktywność ta jest częścią systemu cywilizacyjnego, który stanowi fragment ekosfery tworzonej przez geosystem i biosystem. Tradycyjny rozwój materiałów realizowany był niemal wyłącznie w ramach systemu cywilizacyjnego, z ignorowaniem oddziaływań z ekosferą. W ostatnich latach w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji materiałów wprowadzono konieczność współdziałania z pozostałymi wymienionymi systemami, a wraz z nią pojęcie ekomateriałów, uwzględniających holistyczne całościowe podejście do ekosfery.
Zdrowe życie w zgodzie z naturą wymusza konieczność rozwoju nowych technologii związaną z kreatywnością rozwojową, jak i harmoniczną…
… i aluminium; niewątpliwie najobfitszymi materiałami dostępnymi na Ziemi są właśnie krzemiany i glinokrzemiany. Mało jest natomiast metali - z powszechnie używanych pierwiastków występuje w tablicy tylko aluminium i żelazo. W tablicy zamieściliśmy dane aż do węgla, ponieważ stanowi on trzon wszystkich potencjalnych polimerów, w tym i drewna. W oceanach i atmosferze jest podobnie - wszechobecny jest tlen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz