Mapy z geodezji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapy z geodezji - strona 1

Fragment notatki:

Część teoretyczna Mapa zasadnicza  (wielkoskalowa) jest to mapa wykorzystywana do realizacji różnorodnych  zamierzeń inwestycyjnych. Mapa taka występuje w dwóch postaciach klasycznej i  numerycznej. Treścią mapy zasadniczej jest szczegółowo oddana sytuacja, rzeźba terenu i  uzbrojenie podziemne. Na mapie powinny się znaleźć wszystkie elementy sytuacji typu  zasuwy, drzewa itd. Powinny być opisane dokładnie wysokości. Na terenach miejskich  najczęściej zamiast warstwic stosuje się pikiety wysokościowe, gdy rzeżba terenu jest mocno  zróżnicowana to warstwice się pozostawia. Mapa klasyczna  zazwyczaj wykreślana ręcznie na materiale typu brystol naklejonym – dla  celów stabilizacji – na planszy aluminiowej. Wykonywana jest w zależności od zagęszczenia  terenu szczegółami sytuacyjnymi oraz w zależności od stopnia zainwestowania terenu w  uzbrojenie podziemne w różnych skalach. Ze względu na czytelność treści mapy klasycznej  występuje ona w trzech częściach: - pierworys mapy zasadniczej – wykonany na brystolu, na nim powinna się znajdować  cała treść mapy zasadniczej, - nakładka sytuacyjno – wysokościowa (SW) na niej znajdują się elementy sytuacji i  rzeźby terenu, - nakładka sytuacyjna z uzbrojeniem terenu (SU zawiera oprócz treści sytuacyjnej pełną  treść określającą lokalizację przewodów sieci uzbrojenia terenu. Pochodną mapy zasadniczej jest także mapa ewidencji gruntów, której treścią są: granice  działek wraz z ich numerami, budynki, kontury użytków rolnych. Mapa numeryczna  jest to komputerowa postać mapy klasycznej. Charakterystyczne jej  cechy to: - warstwowa struktura, - bezskalowość,  - możliwość łączenia grafiki mapy numerycznej z tzw. bazami opisowymi  zawierającymi np. dane dotyczące działek, gruntów itp. (SIT). Mapa numeryczna umożliwia: - prowadzenie dla danego terenu tylko jednej mapy zawierającej w sobie wszystkie  dotychczasowe, różne treściowo i skalowo elementy mapy klasycznej, (wraz z treścią  jej nakładek i map pochodnych), - generowanie mapy z całkowicie dowolnie wyselekcjonowaną treścią, - drukowanie kopii mapy w dowolnie wybranej skali. Realizując inwestycję możemy się spotkać z następującymi  rodzajami map : - mapa do celów  informacyjnych -  dostaje się ją w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji, jest kopią mapy znajdującej się w ośrodku, - mapa do celów  projektowych  – jest to również mapa będąca kopią mapy znajdującej  się w ośrodku, ale w przeciwieństwie do w/w mapy musi być ona autoryzowana przez  geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi. Mapa powinna być aktualna tzn. sprawdzona 

(…)

… przez
geodetę z uprawnieniami geodezyjnymi. Mapa powinna być aktualna tzn. sprawdzona
w terenie,
- mapa do celów opiniodawczych – jest to mapa z pomiaru powykonawczego, na
mapie tej jest zaznaczona nowo powstała inwestycja w innym kolorze, mapa ta jest
niezbędna do załączenia do dokumentacji powykonawczej.
-1-

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz