Małgorzata Laskowska

Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie- zagadnienia 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 861

„Kościół byłby winny.. usprawnia i doskonali” Praweł VI, Evangelii nuntiandi, 45 „… do „podziwiy godnych wynalazków techniki… w rzeczach stworzonych” - Inter mirifica Nie lękajcie się nowych technologii: - Il rapido sviluppo Z rozwagą i duszpasterską mądrością … z szerokim światem mass mediów: -...

Communio et progressio 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

NAUKA KOŚCIOŁA O MEDIACH- Communio et progressio- 1964 Kardynał Celli przewodniczącym Rady ds. śsp Komisja zmienia się w radę w 1988 r. 187 punktów 3 części Instrukcja duszpasterska; miała uzupełnić inter milificę; Pełnia wykładni nauki kościo...

Communio et progressio

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 602

NAUKA KOŚCIOŁA O MEDIACH Communio et progressio- papieska rada ds. śsp- 1971- część II Część II- środki społecznego przekazu w społeczeństwie ludzkim Opinia publiczna Prawo do otrzymywania informacji i do udzielania ich Wychowanie, kultura i rozrywka Sztuka Reklama Wprowadzenie: ŚSP- korzyści...

Mediosfera i mass media-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O MEDIACH 03.10.2012 Wierzę w to, co widzę, czyli siła obrazu. Dokumenty Kościoła: - Sobór Watykański II: Intermilifica , 1963; - Orędzie na światowy dzień środków masowego przekazu ; - dziennikarstwo według Jana ...

Siostra Angelika-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Siostra Angelika Mała Rita chodziła do szkoły do zakonnic; trudne dzieciństwo; szybko uczy się jeździć samochodem, by pomóc mamie rozwozić pranie; już jako mała dziewczynka zaczęła poważnie chorować; Rhoda Wise- stygmatyczka z USA- mała Rita prz...

Teologia mediów i inter mirifica-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 602

NAUKA KOŚCIOŁA O MEDIACH Nowa dyscyplina naukowa- TEOLOGIA MEDIÓW (ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU) „Kościół byłby winny przed swoim panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali” Paweł VI, Evangeliinuntiandi, 45 Jan Paweł II: „media współczes...

Nauka Kościoła o mediach- pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 749

NAUKA KOŚCIOŁA O MEDIACH- PYTANIA I ODPOWIEDZI Wymień instrukcje Kongregacji Watykańskich. - dokument kongregacji wychowania katolickiego: Wskazówki odnośnie doformacji przyszłych kapłanów w zakresie śsk; - kongregacja nauki wiary: „Instrukcj...

Communio et progressio III

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

Communio et progressio- cz. III III. Działalność Katolików w dziedzinie śsp Sobór Watykański II nawołuje i zachęca katolików, by ściślej, gorliwiej i bardziej świadomie traktowali nowe obowiązki i funkcje, jakie nakładają na niego śsp. Katolicy, podejmując odpowiedzialność w dziedzinie środków pr...

Encykliki o mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

Encyklika- pismo papieża skierowane do biskupów i wiernych, poruszające problemy doktryny, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu, kwestii społecznych Adhortacja- dokument zwyczajnego nauczania papieskiego w charakterze duszpasters...

Etyka w reklamie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauki Kościoła i mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

ETYKA W REKLAMIE Papieska Rada ds. środków społecznego przekazu Korzystny i szkodliwy wpływ reklamy. Korzystny wpływ na: - gospodarkę: - przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, służy ludzkiemu postępowi, - niezbędny tryb umożliwiający funkcjonowanie nowoczesnych technologii, - informacje ...