Makroewolucja, nadgatunkowe taksony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroewolucja, nadgatunkowe taksony - strona 1 Makroewolucja, nadgatunkowe taksony - strona 2 Makroewolucja, nadgatunkowe taksony - strona 3

Fragment notatki:


    Makroewolucja Adaptacjogeneza powstawanie nadgatunkowych taksonów na dużych               obszarach w ciągu długiego czasu Adaptacje  –  ewolucyjnie utrwalone przystosowania skierowane na wzrost przeżywalności organizmów Adaptacje – to zmiany: -morfologiczne -funkcjonalne -ekologiczne 3 zasady: -zdolność -wpływ -reakcja Podział adaptacje  ogólne specjalne -proste  (kolor) -skomplikowane  (oczy) -fizjologiczne  (fotosyn., astogeneza) -ekologiczne -modyfikacyjne ( neotenia, aklimacja, dziki) -preadaptacje -postadaptacje -kombinowane -koadaptacje -korelacyjne -kongurencyjne -genetyczne -organizmienne -populacyjne -biocenotyczne Adaptacjogeneza  – to proces historyczny, skierowany na zwiększenie przeżywalności, optymizacje reproduktywności, zmniejszenie eliminacji. Radiacja adaptacyjna Osborna, Simpsona. Strefy adaptacyjne i migracji (ruch, trofika, rozmnozenie, zapylenie, obrona, zachowanie)     Postulaty adaptacjogenezy 1- proces zwiększenia przeżywalności, optymizacje reprodukcji, zmniejszenie  eliminacji 2- niezbędnym czynnikiem występuje hierarchia biosystemów (homeostaz)  3- optymalnie adaptywny system – taki system, gdzie efektywnie przebiega proces     przekształcenia energii u własne biomasę.     Prof. Kalabuchow sformułował koncepcje bilansu energetycznego:     w biosystemie efektywność dąży do maksymalizowania, a traty energetyczne –     minimalizowane.    W takim systemie adaptywność będę optymalna. 4- w biosystemie zawsze dzieje proces przesunięcia adaptywności, ale zawsze mają     miejsce procesy stabilizacji systemu. Adaptywność – zakres możliwego przesunięcia optymalności w systemie. Autonomizacja adaptywności Optymalność będzie efektywna w kierunku od poziomu molekularnego do nad organizmiennego Tempo adaptywności będę spadać od struktur nadorganizmiennych do molekularnych Adaptacjogeneza są związana z koadaptacje, koewolucje, korelacje, koordynacje Co jest ściśle związane z funkcją.  Względność i celowość adaptacje. Ewolucja inadaptacyjna     M A K R O E W O L U C J A   (Filogeneza) DEFINICJE : - Powstawanie izolowanych u czasie form                        - Rozwój rodzinny w czasie                        - Rozwój spokrewnionych w czasie form                        - Historyczny szereg zrealizowanych ontogenezów                        - Zaawansowana kolejność ontogenezów. Rozwój na zasadach dywergencji lub anagenezy. Charakterystyczny również: - paralelizm                                               - konwergencje                                               - analogie

(…)

… (uszy słonia)
- zmniejszenie.... (leniwiec)
- zmiana... (pokładelko-żądło)
- zastąpienie... (palce salamandry)
- aktywizacje ... (żuchwy węże)
- intensyfikacje ... (potowe-mleczne)
- immobilizacja ... (kręgi ptaków)
- symilacje ... (żebra sternalne)
- substytucja ... (tłuszcz wielorybów)
EWOLUCJA ONTOGENEZY
Sewercow
Szmalgauzen
ONTOGENEZA - nieodłączna cha-ka życia
- realizacja informacji dziedzicznej
- osobniczy rozwój
Embriogeneza i Postembriogeneza
- rozwój i rozmnożenie
Palingenezy
Cenogenezy
Heterotopia
Heterochronia
Ewolucja ontogenezy to autonomiczny proces ewolucji całości - struktury i funkcji
W nim występuje integracja całego, dyferencjacja całego, specjalizacja części.
SUMA – CAŁOŚĆ – SYSTEM.
Dyferencjacje w ontogenezie, regulatory: fizyczny, hormonalny, nerwowy system.
Korelacje w ontogenezie i koordynacje w filogenezie
Prof. Dogiel rozpracował zasady:
Genetyczne
Kompensacji funkcji w onto i filogenezie
Morfogenetyczne
Oligomeryzacji
Ergontyczne (funkcjonalne)
Polimeryzacji
Stale i zmienne
funkcje w
Redukcji
ontogenezie
Ewolucja ontogenezy – to całostny system ewolucji struktury i funkcji
Onto i Filogeneza występuje jako dyferencjowana w czasie całość równoleglego powstawanie struktury i funkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz