Makroekonomia - system finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - system finansowy - strona 1 Makroekonomia - system finansowy - strona 2 Makroekonomia - system finansowy - strona 3

Fragment notatki:

System finansowy i rozrachunkowy
 System clearingowy (rozrachunkowy, płatniczy) - ogół porozumień,
na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza
się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym
okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w
rozliczeniach międzybankowych.
 System finansowy - ogół norm prawnych oraz zespół instytucji
finansowych, których zadaniem jest gromadzenie, dzielenie i
wydatkowanie zasobów pieniężnych. Jego częścią są także rynki
finansowe: rynek pieniężny, rynek akcji, rynki obligacji. Wg Matyska:
„układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków
finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego;
poprzez ten układ podmioty sfery realnej (przede wszystkim
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd) mogą pozyskiwać
fundusze, inwestować oszczędności oraz zaspokajać pozostałe potrzeby
związane z finansową sferą funkcjonowania”
System finansowy
 System bankowy - ogół norm prawnych regulujących zasady działania banków,
którego podstawowym celem jest wprowadzenie i nadzór pieniądza w obiegu.
 System monetarny (walutowy)- jest podstawą zaakceptowaną jako standard
wartości oraz miara majątku w określonej gospodarce; główne dwa standardy:
oparty na dobrach materialnych (np. złocie) lub standard pieniądza fiducjarnego;
inaczej: określony zespół norm, reguł, zasad, które określają warunki
funkcjonowania pieniądza kraju w transakcjach międzynarodowych
 System budżetowy - ogół norm prawnych oraz struktur (instytucji) organizacyjnych
regulujących funkcjonowanie budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
 System finansowo-ubezpieczeniowy - reguluje tworzenie, podział i organizację
funduszu ubezpieczeniowego.
 System finansowy podmiotów gospodarczych - reguluje gromadzenie i
wydatkowanie środków pieniężnych w dyspozycji podmiotów gospodarczych.
 System finansowy ludności - określa źródło pochodzenia środków pieniężnych osób
indywidualnych.
Systemy monetarne:
USA, wojna secesyjna (~1861)
„(…) w czasach wojny domowej amerykański system monetarny był najbardziej
zawikłany - nie miał sobie podobnego w długiej historii handlu i związanej z nim
ludzkiej zachłanności. (…) Ocenia się, że w obiegu znajdowało się w mniejszych lub
większych ilościach około 7000 różnych rodzajów banknotów. Zostały one


(…)

…, czy też fałszywymi. »Bank Note Reporter« i »Counterfeit
Detector« były podstawową lekturą w każdym znaczniejszym przedsiębiorstwie.”
„I znowu chaos wywołał zainteresowanie porządkiem, a inflacja - stabilizacją cen.”
/„Pieniądz. Pochodzenie i losy”, J. K. Galbraith, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
[pierwsze wydanie 1975], s. 98, 112/Systemy monetarne:
Bretton Woods (1944)
 Stworzył podstawy relacji…
…), który
obecnie jest częścią Grupy Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz
Walutowy (International Monetary Fund, IMF).
 System nakładał obowiązek na każdym państwie do zastosowania polityki
monetarnej, która zakładała utrzymanie sztywnych kursów wymiany w
jednoprocentowym przedziale wahań oraz oparcie na parytecie złota.
Z powodu wzrastających obciążeń system załamał się w 1971. Jednym z powodów…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz