Łukowa elastyczność popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łukowa elastyczność popytu - strona 1 Łukowa elastyczność popytu - strona 2 Łukowa elastyczność popytu - strona 3

Fragment notatki:

Obok pojęcia prostej elastyczności cenowej popytu posługujemy się pojęciem ELASTYCZNOŚCI ŁUKOWEJ POPYTU ŁUKOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU określana jest jako elastyczność przeciętna (cena i popyt wyrażone jako średnie arytm.wielkości skrajnych) odpowiadająca łukowi krzywej popytu pomiędzy dwoma dowolnymi punktami
Wsp.elastyczności łukowej popytu charakteryzuje całą krzywą popytu informując o ile % przeciętnie zmieni się wielkość popytu gdy cena zmieni się o 1%
Z przekształcenia formuły cenowej elast.popytuprzy założeniu że krzywa popytu jest f.ciągłą wynika iż cenowa elast.popytu jest zależna od pierwszej pochodnej f.popytu której graficznym odzwierciedleniem jest tg kąta alfa zawartego pomiędzy styczną do krzywej popytu a osią ceny czyki zmiennej niezależnej. Stąd elast.popytu w każdym punkcie krzywej określa zależność.
Elastyczność punktowa określona jest zatem przez stosunek dł. odcinków na jakie punkt styczności z krzywą dzieli styczną Ponieważ stosunek ten dla każdej innej stycznej jest inny, elast.punktowa jest różna.
Elastyczność punktowa jedności dot.punktu na krzywej dzielącego swą styczną na 2 różne części.
Prawidłowością jest spadek poziomu elast. w miarę przesuwania się wzdłuż krzywej w prawo.
Wysokiemu poziomowi cen odpowiada wysoka elast.ponieważ niewielkie relatywnie zmiany ceny wywołują duże zmiany wielkości popytu, w miarę obniżania się poziomu cen elast. punktowa spada. Z ekonomicznego punktu widzenia elast.punktowa określa stopień reakcji wielkości popytu na zmianę ceny przy różnych jej poziomach. Odpowiednio wysokiemu poziomowi cen odpowiada wysoka elastyczność.W miarę natomiast obniżania się poziomu cen elastyczność spada.
W przypadku punktów na krzywej popytu leżących blisko siebie odpowidające im ceny i ilości nieznacznie się od siebie różniąa także od wartości średnich.
Możemy zatem uprościć zależność określającą wskaźnik elast.łukowej:
Elastyczność punktowa i łukowa to 2 sposoby pomiaru elastyczności. Wykorzystywane w zal.od tego czy dysponujemy tabelą popytu czy tez matematyczną formułą jego funkcji oraz jaki przedział zmian cen i wielkości popytu uwzględniamy. Jeżeli funkcja popytu jest f. ciągłą i rozpatrujemy b.małe zmiany ceny możemy określić elast.na podst. I-wszej pochodnej funkcji popytu(lub graficznie). Elastyczność cenowa popytu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ustalenia właściwego poziomu cen. Przy popycie elastycznym obniżka cen zwiększa wpływy ze sprzedaży natomiast w przypadku gdy popyt jest nieelast. obniżka cen zmniejsza wielkość wpływów ze sprzedaży. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz