Ludność w prawie międzynarodowym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - strona 1 Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron.
Wykład 12
Ludność w PMP
Ludność państwa- wszystkie osoby zamieszkujące państwo i podlegające jego jurysdykcji. Są to:
Obywatele
Cudzoziemcy
Apatrydzi-osoby nie posiadające żadnego obywatelstwa
Do ludności państwa nie zalicza się cudzoziemców uprzywilejowanych( zamieszkują oni w państwie, ale nie podlegają jego jurysdykcji, posiadają immunitet jurysdykcyjny, gdy jest wojna cudzoziemcy mogą być internowani ale oni nie)
Obywatelstwo- trwały węzeł prawny łączący jednostkę z państwem.
Andora- tam obywatele stanowią jedynie 30% mieszkańców państwa.
Z obywatelstwa wynikają pewne przywileje(uprawnienia)
Opieka nad obywatelem poza granicami państwa
Odpowiedzialność państwa za obywatela, gdy jest on za granicą
Obowiązek wpuszczenia obywatela do państwa nawet jeśli całkowicie zamyka ono granice
Obowiązki obywatela:
Konieczność płacenia podatków
Czasami obowiązkowa służba wojskowa
Obywatelstwo nabywane jest w sposób:
Pierwotny- obywatelstwo jest nabywane w momencie narodzin. Dwie klasyczne formy nabywania obywatelstwa:
Prawo krwi- ius sangvinis
Ius soli-prawo ziemi
W Europie dominuje prawo krwi. Państwa zabezpieczają się dzięki temu przed wielokrotny obywatelstwem. W USA dominuje prawo ziemi. W cywilizacji islamskiej w przypadku małżeństw mieszanych, decydujące znaczenie ma obywatelstwo ojca.
W Polsce obowiązuje prawo krwi, ale prawo ziemi stosowane jest wobec dzieci znalezionych i wobec dzieci apatrydów. W przypadku małżeństw mieszanych dziecko otrzymuje tymczasowo obywatelstwo polskie, a w wieku 16 lat dziecko samo decyduje (ma na to 3 msc) obywatelstwo którego z rodziców chce przyjąć.
Podwójne obywatelstwo- gdy rodzi się dziecko z rodziców pochodzących z kraju, gdzie obowiązuje prawo krwi, w kraju, w którym obowiązuje prawo ziemi. Państwa czasem „nie widzą” tego innego obywatelstwa. Pozbywanie obywatelstwa za uczestnictwo w Legii Cudzoziemskiej-kiedyś, jeśli ktoś stale przebywa za granicą i okazał się terrorystą- do dzisiaj.
Obywatelstwa USA nie można się pozbyć
Wtórne nabycie obywatelstwa:
Naturalizacja- następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Może podlegać normalnym procedurom administracyjnym lub mieć charakter przyspieszony:
wtedy gdy jest adopcja, dziecko adoptowane zza granicy w przyspieszonym tempie zyskuje obywatelstwo rodziców
gdy są zawierane małżeństwa mieszane- do 1957 w większości krajów kobieta wychodząca za mąż za cudzoziemca automatycznie nabywała jego obywatelstwo. Później zniesiono element ”automatyczności”- kobieta sama decyduje czy chce przyjąć obywatelstwo męża. Od niedawna możliwość zmiany obywatelstwa dano również mężczyznom. Dużym problemem są fikcyjne małżeństwa. Państwa zaczęły wprowadzać restrykcje np. czas wspólnego zamieszkiwania


(…)

…). Schronienia takim osobom udziela UNHCR- urząd wysokiego komisarza do spraw Uchodźców. Urząd ten pozwala na podstawie Konwencji o statusie uchodźcy(konwencja genewska z 1951) i definiuje uchodźcę- 20 mln ludzi
Uchodźcą jest osoba uciekająca ze swojego kraju z powodu wojny(o ile nie wiąże się to z prześladowaniami wymienionymi wcześniej) lub złych warunków życia. Zasada non refoulne-„ nieoficjalnie” uchodźcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz