Lipidy - prostanoidy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lipidy - prostanoidy  - strona 1 Lipidy - prostanoidy  - strona 2 Lipidy - prostanoidy  - strona 3

Fragment notatki:


PROSTANOIDY (Eikozanoidy) Są to związki lipidowe obecne w wielu organizmach w niezmiernie małych ilościach ale wykazujące znaczący wpływ na fizjologię komórki i procesy patofizjologiczne. Głównymi  źródłami eikozanoidów są kwasy tłuszczowe  z rodziny kwasu linolowego (18:2 n-6) a  szczególnie kwas arachidonowy . Niektóre z innych C20 kwasów tłuszczowych (20:3 n-6) czy 20:5 n- 3) również  są ważnymi metabolicznymi prekursorami związków o właściwościach farmakologicznych. Eikozanoidy są syntetyzowane przede wszystkim na szlakach cyklooksygenazowym , oraz lipoksygenazowym Produkty cyklooksygenacji Cyklooksygenaza jest pierwszym etapem kaskady reakcji prowadzących do otrzymania wielu związków zawierających kwas prostanowy  jako centralny element strukturalny.                          Z tego powodu związki te określane są nazwą  prostanoidy . Obejmują one  prostaglandyny ,  prostacykliny  i  tromboksany . Prostaglandyny jako lipidy zostały odkryte w nasieniu ok. 1935 roku przez  von Eulera  (nagroda Nobla w 1970 roku). Struktura chemiczna  została poznana przez  Bergstroma  w 1962 roku. Dalsze badania prowadzili  Samuelson  i  Vane  (wraz z polskim naukowcem Gryglewskim). Za swoje badania otrzymali nagrodę Nobla w 1982 roku. Nomenklatura prostanoidów opiera się na: -  znaczniku literowym (PGA, PGB, PGC ...) identyfikującym grupy funkcjonalne przy pierścieniu cyklopentanowym -  znaczniku cyfrowym (PGA1, PGA2), który określa liczbę wiązań podwójnych w łańcuchach węglowodorowych. Zależy on od prekursorowego kwasu tłuszczowego. Np. PGE1 pochodzi z C20:3 n-6 a PGE2 od C20:4 n-6 kwasów. Cyklooksygenaza katalizuje powstawanie PGG2 i PGH2, zwane również endoperoksydami                      Są one enzymatycznie przekształcane do innych biologicznie aktywnych cząsteczek PGD2, główny produkt w układzie nerwowym hamujący agregację płytek krwi, PGE2, produkowany niemal przez wszystkie komórki podnosi poziom cAMP i stypuluje proces resorpcji kości, PGF2 α i PGI2 (prostacyklina), szczególnie obecne w komórkach nabłonkowych powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych i hamowanie agregacji płytek krwi, Tromboksan TxA2, silny inhibitor agregacji płytek krwi.                                                   U roślin w 2000 roku wykazano obecnośc izoprostanów zwanych fitoprostanami . Powstają one z nieenzymatycznej oksydacji kwasu linolenowego (C18:3 n-3). Występują w korzeniach waleriany, liściach mięty i wierzby oraz kwiatach lipy. Ich poziom wzrasta podczas schnięcia organów roślin i uważa się, że mogą być odpowiedzialne za podrażnienia dróg oddechowych np. pyłkiem. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz