Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów  - strona 1 Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów  - strona 2 Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów  - strona 3

Fragment notatki:

Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich Po I rozbiorze Chłopi, którzy po I rozbiorze trafili do Rosji poddani byli jeszcze większej eksplantacji(większa pańszczyzna, wieloletnia służba wojskowa, nowe podatki).
W prusach zaznaczył się chwilowy spadek produkcji rolnej, wkrótce jednak sytuacja chłopów uległa częściowemu polepszeniu(zakaz rógów ogółu chłopów bez orzeczenia sądowego, kontrola nad sądownictwem dominialnym, można było się wykupić z poddaństwa, po zapewnieniu następcy)
W Austrii Reformy Józefa II z lat 80 XVIII (ograniczono poddaństwo= dziedziczne używanie ziemi pod warunkiem spełniania zobowiązań, nie wolno było usuwać chłopów z ziemi, ograniczono pańszczyznę do 3 dni/7, dzieci chłopskie mogły się udawać na naukę rzemiosła, chłopi mogli przedstawiać skargi władzy, sądy dominialne były kontrolowane, tak samo oczynszowanie).
U początku XIX w. Stopniowo gospodarka wielkiej własności przechodziła do wielostopniowego połączenia rolnictwa przemysłu i hodowli. Wprowadzanie nowych metod, maszyn rolniczych i nowych upraw o charakterze przemysłowym. Najszybciej rozwój zaznaczył się w Prusach później w królestwie a najsłabiej w Galicji. Taka sytuacja z jednej strony wpływała na polepszenie sytuacji chłopów, z drugiej jednak przymusowe zamiany gruntów wpływały negatywnie.
W Królestwie Polskim W królestwie polskim chłopi zostali poddani nadzorowi ze strony administracji, znajdującej się w rękach właścicieli ziemskich i interwencji wojskowej dal wymuszenie świadczeń. Sejm zwiększał kary dla nieposłusznych chłopów.
Po 1831 Lata 1830- 50w dzielnicy pruskiej i austryjackiej i 1830 - 61 w królestwie przyniosły wzrost sprzeczności i konfliktów między dworem i wsią oraz między rzecznikami postępu i konserwatystami. Kryzys gospodarki feudalnej wpłynął na wystąpienia chłopskie szczególnie częste w zaborze pruskim. Reformy agrarne wspierane przez liberalną i postępową szlachtę i pośrednio poprzez wystąpienia chłopskie.
Reformy agrarne w zaborze pruskim 1807 zniesienie poddaństwa
1811 Edykt regulacyjny - umożliwił nabycie własności większych gospodarstw, za odszkodowaniem w postaci części gruntów, spłat kapitałowych lub utrzymywanej rzecz pewien czas pańszczyzny. Wszystko to było określane poprzez umowę między panem a chłopem. Uwłaszczenie wiązało się ze zniesieniem serwitutów1816 - ograniczono stosowanie reformy. 1823 przepisy te rozciągnięto na wielkie Księstwo Poznańskie.
1848,49 50 - zniesiono pozostałe prawa zwierzcnie, rozciągając przepisy uwłaszczeniowe na pozostałe kategorie chłoów do 1858 zawierane były umowy o uwłaszczeniu
1872 zlikwidowano prawo dominialne
zakazano dzielić gruntów


(…)

… - po masowych rugach chłopów zakazano rugów chłopów posiadających ponad 1,7 ha, zlikwidowano wiele uciążliwych świadczeń w robociźnie(pańszczyzna, darmochy), kontrola administracji nad umowami wieś dwór, umocniono prawo chłopów do dziedzicznego używania gruntów i prawo własności budynków
!861 wprowadzono oczynszowanie chłopów
1864 uwłaszczenie chłopów, pełnia własności ziemi z indemnizacją, przez rząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Karolina napisał(a):

2022-09-28 12:59:54

Ja mam ciekawostkę o poddaństwie w feudalnej Polsce cyfrowa.tvp.pl/video/historia-dawna,urodzeni-w-poddanstwie-czorsztyn,59124890