Leczenie żywieniowe - żywienie enteralne. Preparaty do żywienia enteralnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leczenie żywieniowe - żywienie enteralne. Preparaty do żywienia enteralnego - strona 1 Leczenie żywieniowe - żywienie enteralne. Preparaty do żywienia enteralnego - strona 2 Leczenie żywieniowe - żywienie enteralne. Preparaty do żywienia enteralnego - strona 3

Fragment notatki:


Leczenie żywieniowe - żywienie enteralne. Preparaty do żywienia enteralnego
Niedożywienie - Szacuje się, że ok. 50% pacjentów przyjmowanych do oddziału chirurgicznego wykazuje cechy niedożywienia
- W trakcie hospitalizacji u 70% niedożywienie ulega dalszemu pogłębieniu
- Pacjenci z chorobami nowotworowymi są szczególną grupą chorych, od 40% do 80% ma zaburzenia odżywiania
Leczenie żywieniowe - polega na podaży w płynach dożylnych lub w dietach przemysłowych
- energii (węglowodany i tłuszcze) - białka
- elektrolitów
- pierwiastków śladowych i witamin
Tym chorym, którzy nie mogą być żywieni w sposób naturalny (doustnie) ze względu na charakter choroby podstawowej lub jej powikłania
Podwyższone ryzyko zaburzeń stanu odżywienia występuje u osób
- z nadwagą lub niedowagą
- ubytkiem masy ciała powyżej 10% w okresie 6 miesięcy
- zaburzeniami łaknienia lub nietolerancją pewnych pokarmów
- w wieku podeszłym
- uzależnionych od alkoholu
- przyjmujących leki mające wpływ na odżywienie, np. antybiotyki, steroidy, cytostatyki, immunosupresję
- po zabiegach resekcyjnych przewodu pokarmowego
- w trakcie radioterapii
- z zespołami złego wchłaniania, biegunką, wymiotami
- przetokami przewodu pokarmowego
- u osób niespożywających pokarmów w związku z planowanymi badaniami i leczeniem
Następstwa niedożywienia
- ↓ masy ciała
- upośledzenie odporności
- anemia niedobarwliwa
- ↓ stężenia białek w surowicy
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
- atrofia śluzówki jelit
W konsekwencji:
- ↑ częstości zakażeń
- upośledzenie gojenia ran
- wydłużenie okresu hospitalizacji i rekonwalescencji
- ↑ śmiertelności
- ↑ kosztów leczenia (koszt podania 2000 kcal drogą dożylną wynosi 200zł, dojelitowo ok. 50-100zł, doustnie ok. 10zł)
Sposób podaży - Sprawność motoryczna i zachowana funkcja wchłaniania → żywienie drogą przewodu pokarmowego (enteralnie)
- Niewydolność przewodu pokarmowego → wprowadzenie żywienia pozajelitowego (parenteralnego) - dożylnego
- stopień zaburzeń trawienia i/lub wchłaniania lub zaburzeń motoryki jelit decyduje o tym, czy żywienie pozajelitowe stanowi jedyną drogę podaży energii lub pokrywa część potrzeb energetycznych chorego
Plan leczenia żywieniowego - dokument opracowany na podstawie oceny żywieniowej przez lekarza prowadzącego określający
- cel leczenia


(…)


- nieprawidłowy sposób podaży (najczęściej zbyt szybki)
- powikłania mechaniczne związane z wprowadzeniem zgłębnika
Powikłania metaboliczne
- przewodnienie 20-25% chorych, odwodnienie (5-10%)
- zaburzenia elektrolitowe, witaminowe, glikemii (hipoglikemia 2%)
- powikłania infekcyjne (zakażenie diety, zachłystowe zapalenie płuc)
- nierozpoznanie powikłań żywienia enteralnego i/lub niewłaściwe postępowanie…
…, z dużą zawartością MCT, glutaminy, argininy, tauryny, ubogoresztkowe, bogatoresztkowe)
- Łatwe w przygotowaniu - wymagają tylko podłączenia odpowiedniego pojemnika z dietą
- Bezpieczne pod względem bakteriologicznym czy chemicznym dla pacjenta
- Niższe właściwości alergizujące, niż normalne diety
- Ściśle kontrolowana osmolarność (250-400mOsm/l)
- Zróżnicowane smaki (przy żywieniu doustnym)
- Różne…
… i choroby podstawowej
Żywienie dożylne - łatwiejsze, ale mniej korzystne
Żywienie dojelitowe - zgłębnik. Można podawać nie tylko do jelita, ale do każdej części przewodu pokarmowego, można zastosować tylko wtedy, gdy występuje:
- drożność przewodu pokarmowego
- perystaltyka poniżej miejsca podania pokarmu
Podajemy do najwyższego czynnego odcinka przewodu pokarmowego
Sposób podawania:
- podaż porcjami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz