Łączenie sieci jednostkowych - urządzenia aktywne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łączenie sieci jednostkowych - urządzenia aktywne - strona 1

Fragment notatki:


ŁĄCZENIE SIECI JEDNOSTKOWYCH - URZĄDZENIA AKTYWNE Łączenia takich sieci jednostkowych dokonuje się gdy:
z potrzeb użytkownika wynika konieczność zwiększenia ilości stacji ponad granice wyznaczone przez parametry konkretnej, zastosowanej sieci lokalnej
połączenia za pomocą sieci lokalnej wymagają dwie lub kilka grup użytkowników z których każda oddalona jest od pozostałych na odległość przekraczającą możliwości pojedynczej sieci jednostkowej
należy scalić w jedną, logiczną całość dwie (lub więcej) dotychczas użytkowane sieci jednostkowe
stacje sieci lokalnej wymagają dołączenia do wspólnej infrastruktury komunikacyjnej (np. sieci rozległej WAN lub sieci miejskiej MAN)
W zależności od konkretnych potrzeb, do łączenia sieci używa się następujących urządzeń, czy klas systemów pośredniczących, od dawna zresztą znanych w telekomunikacji:
repeater (regenerator)
bridge (mostek)
router
gateway (brama, śluza)
REGENERATOR Regenerator łączy dwa segmenty sieci lokalnej tego samego typu na poziomie warstwy fizycznej. Służy do rozszerzenia obszaru obsługiwanego przez sieć, przez niwelowanie efektów niedoskonałości odcinka medium. Przykładowo za pomocą tego typu urządzeń (maksymalnie czterech) można łączyć segmenty sieci Ethernet aż do uzyskania rozpiętości przewidzianej standardem, ale nigdy ponad to ograniczenie. Odtwarza i przywraca pierwotną postać sygnałom analogowym lub cyfrowym, zbyt słabym do dalszej transmisji. Sprzęga poszczególne segmenty sieci, zwiększając jej zasięg.
MOSTEK Mostek łączy sieci na poziomie warstwy MAC (w ogólności na poziomie warstwy łącza danych w strukturze ISO OSI)
Generalną zasadą pracy mostka, tzw. przezroczystego (transparent) jest to że odbiera on (kopiuje) wszystkie ramki nadawane w każdym dołączonym segmencie sieci, analizuje adresy MAC w każdej odebranej ramce i na tej podstawie decyduje o natychmiastowym „zapomnieniu” tej ramki bądź nadaniu jej w pozostałych segmentach (ramka z błędem zapominana jest od razu). Mostek nigdy nie nadaje skopiowanej ramki w segmencie, z którego ją otrzymał.
Mostek dokonuje „selekcji negatywnej”: nadaje w pozostałych segmentach sieci tylko ramki zaadresowane do stacji, o których wiadomo, że nie znajdują się w segmencie, w którym daną ramkę nadano. Przy podejmowaniu takich decyzji mostek posługuje się tablicami rutingu, związanymi z poszczególnymi dołączonymi sieciami i zawierającymi adresy S.A. odczytane z podglądanych ramek. Tablice adresowe są uaktualniane na bieżąco, co oznacza że mostek uczy się położenia poszczególnych stacji, czyli popełnia coraz mniej błędów.


(…)

… strukturze danej sieci, zaś wspólną płaszczyznę stanowią usługi (programy transferu danych), wykorzystujące warstwę aplikacji. Z powodu konieczności obsługi wielu warstw protokołów śluza stanowi potencjalne wąskie gardło sieci.
KONCENTRATORY
Koncentrator - multiplekser, obsługujący wiele kanałów, wykorzystywanych przez różne urządzenia. Kanały mogą pracować jednocześnie. Z ich transmisji konstruowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz