Współpraca sieci lokalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca sieci lokalnych - strona 1 Współpraca sieci lokalnych - strona 2 Współpraca sieci lokalnych - strona 3

Fragment notatki:

  Współpraca sieci lokalnych  
Normy, technologie i produkty pozwalają na łączenie sieci lokalnych między sobą lub z komputerami typu mainframe . Tworzenie środowiska połączonych i wzajemnie współpracujących sieci to jedno z najtrudniejszych zadań. Należy znać wszystkie aspekty technologii LAN, technologii komunikacyjnej i oprogramowania. Poniżej zostaną przedstawione elementy umożliwiające pracę międzysieciową: wzmacniaki, routery, bramki i sieci szkieletowe.
  1.           Wzmacniak ( repeater ).
Wzmacniak (regenerator) funkcjonuje na najniższym poziomie modelu odniesienia OSI. Jest najprostszym elementem stosowanym do łączenia sieci LAN. Główne zadanie wzmacniaka (jeśli nie jest stosowany do łączenia różnych sieci) to regeneracja sygnału (patrz wyżej).
    Wzmacniak może łączyć różne sieci o jednakowej architekturze, używające tych samych protokołów, metod uzyskiwania dostępu oraz technik transmisyjnych (np. może łączyć segmenty sieci Ethernet lub huby sieci Token Ring, ale nie segmenty Ethernet z hubami Token Ring, nie może także łączyć segmentów sieci podstawowej z pracującymi w paśmie rozszerzonym).
Wzmacniaki Ethernet. Użycie wzmacniaków w sieci Ethernet jest stosunkowo łatwe, gdyż są one w niej standardowo stosowane do łączenia segmentów magistrali. Wzmacniak jest traktowany jako jeden węzeł w każdym z przyłączonych do niego segmentów. Ponieważ wzmacniak nie kończy segmentu magistrali, do drugiego końca kabla musi być przyłączony terminator.
Wzmacni aki Token Ring. W sieciach Token Ring stosowane są trzy rodzaje wzmacniaków: Token Ring, rozgałęziające i łączące. Wzmacniak Token Ring jest stosowany, gdy w sieci występuje więcej niż jedna krosownica. Służy do zwiększania odległości między jednostkami MAU, umożliwiając objęcie siecią Token Ring odległych punktów. Wzmacniaki Token Ring pozwalają połączyć jednostki MAU oddalone od siebie o 300-360 m. Wzmacniak rozgałęziający wzmacnia tylko sygnały przesyłane do jednego odgałęzienia, a nie do całej sieci. Spośród ośmiu węzłów, które mogą być przyłączone do jednostki MAU, jeden, dwa lub wszystkie osiem mogą używać wzmacniaka rozgałęziającego. Wzmacniaki łączące wzmacniają sygnały przesyłane między hubami, pozwalając zazwyczaj dwukrotnie zwiększyć dopuszczalną odległość.
  2.           Most ( bridge ).
Most funkcjonuje jako samodzielne urządzenie (może zostać stworzony w serwerze przez zainstalowanie dodatkowych kart sieciowych a system operacyjny musi udostępniać funkcję do jego obsługi), ale jednocześnie jest elementem składowym sieci. W modelu OSI most funkcjonuje w warstwie łącza danych. Za pomocą mostu można połączyć dwa dowolne urządzenia spełniające specyfikacje podwarstwy MAC zawarte w normie IEEE 802. Urządzenia zgodne z tym standardem dysponują modularnym poziomem MAC, mogącym obsługiwać sieci różnych typów. Wyższy poziom (LLC) spełnia rolę „łącznicy” przenosząc ramki pomiędzy poszczególnymi modułami sieciowymi poziomu MAC.


(…)

… źródłowy jest zwykłym urządzeniem powielającym, które zna tylko adresy innych mostów. Informacje dotyczące wyboru najlepszej trasy zawarte są w samych pakietach. Jest to zaleta, która ma duże znaczenie w sieciach rozległych. Routing źródłowy pozwala na wyeliminowanie pętli, co ułatwia tworzenie równoległych nadmiarowych dróg połączeń na duże odległości za pośrednictwem sieci rozległych.
Początkowo proces…
…. Routery należą do podstawowego wyposażenia dużych sieci złożonych oraz sieci rozległych, wykorzystujących łącza telekomunikacyjne. Routery sterują przepływem pakietów do miejsc ich przeznaczenia, wybierając dla nich najefektywniejszą lub najbardziej ekonomiczną drogę wtedy, gdy możliwy jest wybór jednej spośród kilku tras.
  Działanie routera. Router sprawdza informację adresową, zawartą w pakiecie…
… wewnętrznego IGP (Interior Gateway Protocols) są używane do wymiany informacji wewnątrz domeny. Przykładami takich protokołów są:
a)           protokół ARP (Address Resolution Protocol) - zarówno router jak i serwer używają tego protokołu do sygnalizowania swojej obecności. Router rozsyła pakiety zawierające adres IP. Komputer lub inne urządzenie włączone do sieci z tym adresem odsyła swój adres LAN…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz