laboratorium - badania techniczne drewna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
laboratorium - badania techniczne drewna - strona 1 laboratorium - badania techniczne drewna - strona 2 laboratorium - badania techniczne drewna - strona 3

Fragment notatki:

1. Oznaczenie gęstości pozornej drewna:
Próbka powinna mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecz­nego 20 × 20mm i długości wzdłuż włókien 25 mm. W przypadku gdy szerokość przyrostów rocznych przekracza 4 mm, wymiary przekroju należy zwiększyć w ten sposób aby próbka zawierała nie mniej niż 5 przyrostów rocznych. Próbki należy podsuszyć w suszarce w temperaturze 55°C przez 3 godziny, a następnie wysuszyć do stanu całkowicie suchego. Po wysuszeniu i ochłodzeniu w eksykatorze do temperatury 20°C oznaczyć masę, a następnie zmierzyć wymiary lub objętość próbki. Gęstość należy obliczyć z dokładnością do 5 kg/m3 wg wzoru:
2. Oznaczenie gęstości pozornej płyt drewnopochodnych:
Gęstość oznacza się jako stosunek masy każdej próbki do jej objętości mierzonych przy tej samej wilgotności, a wyniki są podstawą do obliczania gęstości płyt drewnopochodnych.
Próbki do badań powinny być kwadratowe o bokach długości nominalnej 50mm. Każdą próbkę należy zważyć z dokładnością do 0,01g. Grubość próbki mierzyć z dokładnością do 0,05mm w punkcie przecięcia się przekątnych. Długości boków zmierzyć z dokładnością do 0,1mm w dwóch punktach równolegle do krawędzi próbki, wzdłuż linii przechodzących przez środki przeciwległych boków. Gęstość należy obliczyć ze wzoru:
Wyniki:
Wymiar
Płyta
b1
[mm]
b2
[mm]
t
[mm]
m
[g]
ρ
Sklejka
50,8
51,0
10,40
18,20
675
OSB
50,0
49,4
11,65
19,20
667
Płyta wiórowa
50,1
51,0
12,30
24,30
773
Płyta pilśniowa
50,9
50,9
3,50
9,05
998
3. Oznaczenie wilgotności drewna metodą uproszczoną:
Oznaczenia dokonano za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności drewna.
Wyniki:
buk - 8%
sosna - 6%
dąb - 6%
4. Oznaczenie wilgotności materiałów drewnopochodnych:
Oznaczenie polega na określeniu metodą wagową różnicy pomiędzy masą próbki w momencie jej pobierania, a stałą masą próbki po wysuszeniu w temperaturze 103°C i obliczeniu procentowego ubytku masy w odniesieniu do stałej masy próbki po suszeniu; uzyskane wyniki dotyczące próbek służą do obliczania wilgotności całych płyt.


(…)

… w temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% oraz zmierzyć. Następnie moczyć w wodzie destylowanej w temperaturze 20°C do ustalenia się wymiarów. Wyniki obliczyć ze wzorów:
7. Oznaczenie wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien:
Próbki przeznaczone do oznaczenia powinny mieć wymiary 20×20×30mm. Pomiar badanego przekroju próbki należy wykonać bezpośrednio przed oznaczeniem w połowie długości…
… płyt.
Masa początkowa próbki powinna wynosić co najmniej 20g; jej kształt i wymiary mogą być dowolne. Próbki powinny być pozbawione odprysków i trocin. Przed suszeniem każdą próbkę należy zważyć z dokładnością do 0,01g, następnie umieścić w suszarce i suszyć do osiągnięcia stałej masy. Następnie po ochłodzeniu w eksykatorze do temperatury otoczenia. Następnie każdą próbkę zważyć z dokładnością do 0,01g.
Wilgotność obliczyć z dokładnością do 0,1% wg wzoru:
5. Oznaczenie nasiąkliwości:
Próbka do oznaczania na­siąkliwości powinna mieć kształt prostopadłościanu o wy­miarach 30×30×10 (wzdłuż włókien) mm. Próbka w chwili rozpoczęcia oznaczania powinna mieć wilgotność 0%.
Wysuszona próbkę zważyć i umieścić w naczyniu z wodą destylowaną o temperaturze 20°C w ten sposób, aby próbka była całkowicie…
… wg wzoru:
Wytrzymałość na zginanie należy obliczyć wg wzoru:
Wyniki oznaczenia:
b
[mm]
t
[mm]
l1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
Fmax
[N]
Em
[N/mm2]
fm
[N/mm2]
Płyta wiórowa
49,2
11,6
232
450
456
310
2100,3
16,3
OSB
50,9
11,2
224
450
456
730
4780,6
38,4
Sklejka
50,9
11,3
226
450
460
1670
6561,9
87,1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz