[LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I RODZAJÓW USZKODZEŃ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 6349
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
[LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I RODZAJÓW USZKODZEŃ - strona 1 [LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I RODZAJÓW USZKODZEŃ - strona 2 [LABORATORIA] Sprawozdanie z ćwiczenia IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I RODZAJÓW USZKODZEŃ - strona 3

Fragment notatki:Celem ćwiczenia jest poznanie przyczyn wystąpienia uszkodzenia, a także ich rodzajów, określenie uszkodzeń części maszyn i czynników jakie je wywołały.
W pierwszej części znajduje się teoria niezbędna do wykonania ćwiczenia. W części teoretycznej znajdują się informacje na temat: jakie są przyczyny i postacie uszkodzeń elementów maszyn, co to jest zużycie techniczne, co to jest zużywanie tribologiczne, co to jest zużywanie mechaniczne, co to jest zużywanie fizyczne, co to jest zużywanie chemiczne, co to jest zużywanie nietribologiczne. Ponadto z notatki można się dowiedzieć: co to jest zużywanie utleniające, co to jest zużywanie wodorowe, co to jest zużywanie ścierne, co to jest zużywanie zmęczeniowe, co to jest zużycie odkształceniowe, co to jest zużywanie adhezyjne, co to jest zużywanie cieplne, co to jest fretting, co to jest korozja, co to jest erozja.

Kolejna część to przebieg ćwiczenia. Składa się ona z takich części jak: oględziny okiem nieuzbrojonym części maszyn, określenie uszkodzeń elementów badanych, ich przyczyny i postaci oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Badane części maszyn to: obudowa mechanizmu różnicowego, podkładka, koło słoneczne, satelita, oś satelity, koło przesuwne biegów, koło zębate w skrzyni przekładniowej, półoś prawa.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKIW OLSZTYNIE
KATEDRA BUDOWY, EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ
Temat: IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I RODZAJÓW USZKODZEŃ
Wykonali:
Cel ćwiczenia: Poznanie przyczyn wystąpienia uszkodzenia, a także ich rodzajów. Określenie uszkodzeń części maszyn i czynników jakie je wywołały.
Wstęp teoretyczny:
Przyczyny i postacie uszkodzeń elementów maszyn:
Na skutek oddziaływania otoczenia oraz realizacji przez obiekt stawianych mu początkowe wartości cech elementu ulegają zmianie. Jeżeli wartość jakiejkolwiek z cech opisujących element przekroczy dopuszczalny dla niej przedział wartości element uznajemy za uszkodzony.
Najczęściej przyczynami uszkodzeń obiektów są:
błędy konstrukcyjne, wady technologiczne niewłaściwe użytkowanie obiektu procesy użytkowe, Podczas analizy postaci uszkodzenia wyodrębnia się:
zmiany makrogeometrii zmiany mikrogeometrii objawy dekohezji Czynniki wymuszające mające wpływ na rodzaj procesu zużycia można podzielić na:
rodzaj i kształt ciała współpracującego
rodzaj ruchu względnego i jego prędkość
rodzaj obciążenia i jego wielkość
warunki smarowania
warunki chłodzenia
charakter oddziaływania środowiska
Zużycie Techniczne- są to trwałe , niepożądane zmiany fizykochemiczne zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku czego okres zdolności do spełniania przez maszynę określonych funkcji stopniowo się wyczerpuje. Następstwem tego są zmiany właściwości kształtu elementów maszyn, związanych głównie z istnieniem tarcia, nacisków oraz zachodzeniem reakcji chemicznych w materiale elementów jak i między materiałem a otoczeniem.
Zużycie można podzielić na :
Zużywanie tribologiczne -wywołane jest tarciem, ma charakter mechaniczno - fizyczno - chemiczny. Towarzyszy zawsze tarciu suchemu i mieszanemu:- mechaniczne procesy zużywania: polegają na oddzielaniu cząstek ze współpracujących powierzchni przez mikroskrawanie występami mikronierówności lub luźnymi cząstkami ściernymi - fizyczne procesy zużywania: związane jest z adhezją trących się ciał, wywołują zużycie przez oddzielenie cząstek z jednego ciała i nanoszenie ich na ciało współpracujące, lub przez mikroskrawanie przeciwpowierzchni utworzonymi narostami- chemiczne procesy zużywania: zachodzą pomiędzy trą

(…)

… zmęczeniowe warstw stopów łożyskowych oraz pękanie warstw wierzchnich wskutek zmęczenia cieplnego.
Zużycie odkształceniowe- Zachodzi w wypadkach przeciążeń, obciążeń udarowych i drgań. Podlegają mu zazwyczaj miękkie stale i metale kolorowe. Zużywanie to polega na zmianie kształtu lub wymiarów trących się elementów
w wyniku odkształceń plastycznych.
Zużywanie adhezyjne- Proces ten zachodzi najczęściej…
…, oraz stopów z podwyższoną twardością i granicą plastyczności.
Zużywanie wodorowe- Proces tego typu zużywania polega na niszczeniu warstwy wierzchniej wskutek adsorpcji wodoru na powierzchni stali i żeliwa i jego dyfuzji w głąb materiału co powoduje kruche pękanie w mikroobiętościach warstwy wierzchniej i jej niszczenie pod wpływem sił tarcia. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje zużywania wodorowego stali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz