Księgi podatkowe jako dowód - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi podatkowe jako dowód - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 10 05.05.2011 Księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zwartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
Za niewadliwe uważa się księgi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Organ podatkowy nie uznaje za dowód ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.
Organ podatkowy uznaje jednak za dowód księgi podatkowe, które prowadzone są w sposób wadliwy, jeżeli wady nie mają istotnego znaczenia dla sprawy.
księgi podatkowe - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.
Kontrolujący sporządzania protokół badania ksiąg, lub mogą w protokole głównym zawrzeć wyniki badania ksiąg (częściej praktykowane). Kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu wnieść zastrzeżenia do zawartych w nich ustaleń, przedstawiając jednocześnie dowody, które umożliwią organowi podatkowemu prawidłowe określanie podstawy opodatkowania. Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli:
  1)   brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub
  2)   dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub
  3)   podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.
Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.
Dowody możemy podzielić ze względu na charakter:
urzędowy
prywatny (np. faktury, umowy)
Są traktowane nierównoprawnie! Dokument urzędowy jest poświadczeniem tego co miało rzeczywiście miejsce. Sporządzony przez właściwy organ, w jakiej formie, czy ma wszystkie elementy, które powinien zawierać to wtedy musi zostać uznany za dowód. Dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz