Kryteria przyjęć II stopnia, historia sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria przyjęć II stopnia, historia sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka to kryteria przyjęć na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Niniejsze zasady przyjęć pochodzą z rekrutacji na kierunek historia sztuki. Kryteria dotyczą studiów II stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

EGZAMIN WSTĘPNY
Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku historia sztuki  w roku akademickim 2010/2011Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na wszystkich kierunkach .Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ustalony:- dla studentów, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia według wzoru: S x 10 + W x 10, w którym S jest średnią ocen ze studiów obliczoną do trzech miejsc po przecinku, a W jest oceną z egzaminu absolutoryjnego z historii sztuki powszechnej i polskiej (3; 3,5; 4; 4,5; 5), - dla studentów, którzy ukończyli studia wyższe i  na ich zakończenie nie zdawali egzaminu absolutoryjnego z historii sztuki powszechnej i polskiej, według wzoru: S x 10 + R x 10, w którym S jest średnią ocen ze studiów obliczoną do trzech miejsc po przecinku, a R jest oceną z rozmowy kwalifikacyjnej (3; 3,5; 4; 4,5; 5). Jeżeli na uczelni, w której studiował kandydat, stosowano sześciostopniową skalę ocen, należy przeliczyć średnią według wzoru S = O,83 x Q, w którym Q oznacza średnią w skali sześciostopniowej, a S oznacza średnią, przyjętą do obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego.       
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz