Kredyt kupiecki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt kupiecki - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma objętość 3 stron w formacie docx.
W niniejszej notatce pojawiają się zagadnienia: kredyt kupiecki, korzyści płynące z korzystania z kredytu kupieckiego, zabezpieczenie spłaty kredytu, warunki płatności.

KREDYT KUPIECKI (handlowy lub towarowy)
Kredyt kupiecki zwany też handlowym lub towarowym udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Ze względu na duże koszty kredytów bankowych kredyt kupiecki staje się w Polsce coraz popularniejszy. Forma ta jest korzystna dla obu stron. Sprzedający zwiększa w ten sposób swój udział w rynku, zaś kupujący obniża koszty swojej działalności. Trzeba jednak przyznać, że sprzedający jest stroną, która ponosi bardzo duże ryzyko takiej umowy. Dlatego w praktyce kredytu kupieckiego udziela się firmom, do których posiada się pełne zaufanie, mające swoje podstawy w długotrwałej współpracy. Kredyt kupiecki może występować w różnych formach. W klasycznej umowy kredytu kupieckiego określa się:
Wysokość procentowej stopy upustu
Termin korzystania z upustu
Termin zapłaty w pełnej wysokości
DLACZEGO KREDYT KUPIECKI JEST KORZYSTNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW?
Prowadząc małą czy nawet średnią firmę dysponujesz raczej niewielkim majątkiem, a co za tym idzie również niewielkim zasobem środków płynnych. W pozyskaniu tanich i krótkoterminowych kapitałów nie pomagają ci banki, gdzie uzyskanie kredytu wiąże się z licznymi trudnościami (przede wszystkim musisz udowodnić swoją wiarygodność kredytową). Teoretycznie kapitał możesz pozyskać na rynku kapitałowym, ale mała, czy nawet średnia firma może o nim praktycznie zapomnieć.
Z powodu powyższych utrudnień twoje przedsiębiorstwo skazane jest na wykorzystywanie głównie funduszy własnych i krótkoterminowych zobowiązań wobec wierzycieli - szczególnie tych "nieoprocentowanych" - jak zobowiązania wobec kontrahentów.
Firmie nie opłaca się bowiem zwlekać z płatnościami na rzecz fiskusa - oprocentowanie od zaległości podatkowych jest drakońskie. Natomiast partner biznesowy w warunkach dużej konkurencji zmuszony jest akceptować nawet znaczne opóźnienie zapłaty. Co więcej, unika on naliczania karnych odsetek, ponieważ nie chce utracić odbiorców. Dostawca godząc się na poniesienie pewnych strat, liczy na następne zamówienia i dostawy z perspektywą uzyskania zwiększonych dochodów w późniejszym terminie. To, czy dostawca zdecyduje się na dochodzenie swych roszczeń, zależy od pozycji, jaką zajmuje w stosunku do firmy której udzielił kredytu.
Kredyt kupiecki może być ci udzielony zarówno przez dostawców jak i odbiorców, nie wiąże się z nim duży formalizm, czy wysokie oprocentowanie jak w przypadku kredytów bankowych. Zaciągając kredyt nie musisz dostarczać dużej ilości dokumentów potwierdzających pozycję finansową, wymagania mogą tu być zmienne, zależą od twojej wiarygodności i wcześniejszych sposobów wywiązywania się ze zobowiązań. Inną zaletą jest to, iż otrzymane środki możesz szybko wprowadzić jak i wycofać z działalności operacyjnej.

(…)

… powinien liczyć się jednak z tym, że długie (60 - 90 dniowe terminy płatności) niosą ryzyko powstania zatorów płatniczych. Jego straty zwiększa też wpływ inflacji - wartość przychodów ze sprzedaży maleje wraz z upływem czasu, co więcej, ponosi koszty dodatkowego zasilania się kapitałem obrotowym. Aby uniknąć tych kosztów dostawca może motywować cię do uregulowania płatności przed upływem wyznaczonego terminu, oferując tzw. opusty cenowe. Negatywnym skutkiem kredytowania niesolidnych kontrahentów jest powstawanie zatorów płatniczych, a tym samym pogorszenie sytuacji w wielu firmach. Za nieuczciwość kredytobiorców płacą wtedy wierzyciele. Polskie regulacje prawne wydają się być w tej kwestii niedoskonałe, pozostawiając wierzycieli na gorszej pozycji niż dłużników zwlekających z zapłatą (np. to wierzyciel ponosi…
… koszty związane z próbą windykacji należności, płaci podatek dochodowy i podatek VAT od należnej a nie otrzymanej kwoty, dłużnik mimo że nie płaci ceny towaru, zalicza należną kwotę do kosztów uzyskania przychodów oraz odzyskuje zawarty w cenie VAT). DLACZEGO KREDYTOBIORCY ZALEŻY NA POROZUMIENIU Z KREDYTOBIORCĄ GDY TEN ZWLEKA Z PŁATNOŚCIĄ?
Dochodzenie praw na drodze sądowej jest wysoce nieskuteczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz