Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie

note /search

Fizjologia -ćwiczenia

  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5159

Omówione zagadnienia są następujące. Neurologia - układ nerwowy, podziały, Komórki układu nerwowego, Neuron, CNS, funkcja kory mózgowej, podział funkcjonalny kory mózgowej, Funkcja rdzenia kręgowego, Kontrola ruchu i postawy ciała , Właściwości tkanki nerwowej, Ładunki elektryczne, receptory, SYnap...

Esetyka

  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2163

Estetyka10.03.2009W była traktowana dziejach estetyka różnie. Była nauką o pięknie, sztuce o przeżyciach, sądach i ocenach o twórczości artystycznej i regułach sztuki. Dopiero w połowie XVIII wieku zaczęto pisać o estetyce, wcześniej tylko o niej mówiono.Aisthetikos- odnoszący się do postrzegania zm...

Projekty unijne - kolokwium

  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
  • Projekty unijne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: biznesplan, firma, instytucje wdrażające, umowa, dofinansowanie....