Kościół a polityka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kościół a polityka - strona 1 Kościół a polityka - strona 2 Kościół a polityka - strona 3

Fragment notatki:


KOŚCIÓŁ A POLITYKA. A. Katolicy w przestrzeni polityki Aspekty działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary: Kongregacja Nauki Wiary, zasięgnąwszy również opinii Papieskiej Rady ds. Świeckich, uznała za stosowne opublikowanie niniejszej Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Nota skierowana jest do Biskupów Kościoła katolickiego oraz — w szczególny sposób — do polityków katolickich i wszystkich wiernych świeckich powołanych do udziału w życiu publicznym i politycznym demokratycznych społeczeństw. I. Niezmienne nauczanie - W ciągu minionych dwóch tysięcy lat historii chrześcijanin uczestniczył w życiu tego świata na różne sposoby. Jednym z nich był udział w działalności politycznej, jak pisał jeden z kościelnych autorów pierwszych wieków, chrześcijanie podejmują wszystkie obowiązki w życiu publicznym jako obywatele. Pośród świętych czczonych przez Kościół wielu jest mężczyzn i kobiet, którzy służyli Bogu przez ofiarny udział w działalności politycznej i sprawowaniu rządów. Należy do nich św. Tomasz Morus, ogłoszony patronem rządzących i polityków, który potrafił świadczyć o "niezbywalnej godności sumienia nawet za cenę męczeństwa. Choć poddawany był różnym formom nacisku psychicznego, nie zgodził się na żaden kompromis, lecz dochowując «niezłomnej wierności prawowitym władzom i instytucjom, która go wyróżniała, swoim życiem i śmiercią potwierdził, że człowiek nie może oderwać się od Boga ani polityka od moralności". Współczesne społeczeństwa demokratyczne, w których obowiązuje chwalebna zasada, ze wszyscy mogą uczestniczyć w zarządzaniu sprawami publicznymi w klimacie prawdziwej wolności , potrzebują nowych form szerszego udziału obywateli, chrześcijan i niechrześcijan, w życiu publicznym. Wszyscy bowiem poprzez głosowanie mogą mieć wpływ na wybór ustawodawców i rządzących, na inne zaś sposoby mogą przyczyniać się do określania kierunków polityki i prawodawstwa, które w ich przekonaniu lepiej służą dobru wspólnemu . Życie w demokratycznym systemie politycznym nie mogłoby się pomyślnie rozwijać bez aktywnego, odpowiedzialnego i ofiarnego uczestnictwa wszystkich, choć formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać" .Gdy wierni świeccy wypełniają wspólne powinności obywatelskie, kierując się głosem sumienia chrześcijańskiego" oraz zgodnie z wartościami, które ono dyktuje, spełniają także właściwe sobie zadanie ożywiania duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, respektując jego naturę i prawowitą autonomię oraz współdziałając z innymi obywatelami z właściwą sobie kompetencją i na własną odpowiedzialność . Z tego fundamentalnego nauczania Soboru Watykańskiego II wypływa wniosek, że świeccy nie mogą rezygnować z udziału w 'polityce', czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra, a która obejmuje umacnianie i obronę takich dóbr, jak porządek publiczny i pokój, wolność i równość, poszanowanie życia ludzkiego i środowiska, sprawiedliwość, solidarność itd.


(…)

…/viewtopic.php?t=1321&start=45 - tutaj można coś o tym poczytać, zresztą Google o tym krzyczą. Nie kopiuję, bo za dużo `dyrdymalstwa'.
B. Polityka państwa wobec Kościoła i osób wierzących
Neutralność państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, laicyzm, symbole religijne w przestrzeni publicznej:
Państwo neutralne światopoglądowo to państwo, które nie określa się po stronie jednej konkretnej religii czy światopoglądu. Takie państwo nie dodaje wartości wyznaniom, lecz traktuje wszystkie na równi. Przestrzeń publiczna jest otwarta dla kultu i symboliki religijnej (bo państwu nic do tego). Dla każdego kultu i każdej symboliki religijnej. Można powiedzieć, że państwo neutralne światopoglądowo jest pod względem stosunku do religii liberalne, w najpowszechniejszym znaczeniu tego słowa. W państwie neutralnym światopoglądowo, każdy może praktykować dowolną religię lub być agnostykiem czy ateistą. Nikomu nie wolno wywierać presji na innych w celu nakazania lub zakazania głoszenia jakiegoś światopoglądu. Aksjologia państwowa, w tego typu państwie, stanowi przedmiot żywej, wciąż wzbogacanej tradycji wypracowywanej na drodze zgody społecznej. Przykładami państw neutralnych światopoglądowo są USA, Niemcy, Wielka Brytania.
Państwo laickie to twór…
… przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części. Komisja Majątkowa rozpatrywała wnioski w zespołach orzekających w skład których wchodziło przynajmniej po dwóch członków wyznaczonych przez MSWiA i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski oraz fakultatywnie po jednym przedstawicielu organów nadrzędnych nad uczestnikami postępowania. Wnioski o wszczęcie postępowania…
… a polityka [in vitro, aborcja, eutanazja]: http://adonai.pl/nieplodnosc/?id=82 , http://www.tradycyjnarodzina.pl/aborcja-eutanazja-in-vitro , http://www.wiadomosci24.pl/artykul/kosciol_a_polityka_85680.html , http://naszymzdaniem.dlastudenta.pl/artykul/Aborcyjny_kogel_mogel,12493.html , http://www.angorka.com.pl/pon/artykul.php?i=545 .
D. Państwo polskie a Kościół- okres po II wojnie  światowej (do 1989 r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz