konspekt - układy polaryzacji i stabilizacji punktów pracy tranzystorów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konspekt - układy polaryzacji i stabilizacji punktów pracy tranzystorów - strona 1

Fragment notatki:


Andrzej Pitala
gr. 6, środa godz. 17 00 Układy polaryzacji i stabilizacji punktów pracy tranzystorów. Konspekt
1. Pomiary  0 (T) oraz U BE (T) Pomiary realizowane są w układzie przedstawionym na rys.9. Wartości U BE mierzone są bezpośrednio jako potencjał węzła B, natomiast wartości współczynnika  0 wyznaczana jest pośrednio korzystając ze wzoru:
(1)
Punkt pracy tranzystora (U CE , I E ) należy wybrać jako jedną z możliwych wartości: U CE =2,5;5;7,5V natomiast I E =0,3;1;3mA. Przyjmując punkt pracy U CE = 5 V oraz I E = 3 mA wzór (1) można zapisać w postaci:
(1b)
Wyniki pomiarów można zestawić w tabeli 1.
T [ 0 C]
U BE [V]
U R [V]

2. Układ 1. Przed przystąpieniem do kolejnych pomiarów należy korzystając ze zmierzonych wcześniej wartości U BE oraz  należy wyznaczyć wartości rezystancji R B oraz R C . Należy skorzystać z otrzymanych w wyniku analizy układu wzorów:
(2)
(3)
Wiedząc, że w układzie U CC = 15V, a U BB = 5V oraz przyjmując wartości dla wybranego punktu pracy można skorzystać ze wzorów:
(2a)
(3a)
3. Układ 2. W tym punkcie należy, analogicznie jak w punkcie 2. dobrać odpowiednie wartości rezystancji R B , R E oraz R C . W tym przypadku jednoznaczne wyznaczenie wszystkich trzech równań było niemożliwe, zatem rezystancje R E przyjęto w sposób arbitralny, i na tej podstawie dobrano wartości pozostałych dwóch rezystancji.
(4)
(5)
Wiedząc, że U EE = 15V, pozostałe dane są takie same jak w punkcie 2, oraz przyjmując R E =2k dostaniemy gotowe wzory do których należy podstawić uzyskane wcześniej wartości U BE i .
(4a)
(5a)
4. Układ 3. W tym przypadku do wyznaczenia są następujące rezystancje: R B , R oraz R C . Rezystancje R można wyznaczyć jednoznacznie, natomiast jedna z pozostałych dwóch jest zależna od drugiej.
(6)
(7)
Wiedząc, że U RR = 15V, oraz ustalając R C = 3k dostaniemy gotowe wzory do których należy podstawić uzyskane wcześniej wartości U ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz