Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy.
A) teoria rozgraniczenia sfer interesów i woli podmiotów . Przedmiotem prawa w ogóle jest wyznaczanie granic dla naturalnej swobody jednostki w związku z tym rozgraniczanie wzajemnych uprawnień i obowiązków poszczególnych podmiotów, stosun­ki między obywatelem a państwem, nabierają charakteru prawnego tylko o tyle, o ile regulujące je normy wytyczają granice działalności administracji państwo­wej; normom, które regulują stosunki wewnątrz aparatu państwowego należało odmówić charakteru prawnego
B) teoria ochrony wolności i własności - Na podstawie klauzuli wolności i własności do materialnego zakresu ustawy zaliczyć należy takie normy, które wytyczają granice wolności osobistej i własności prywatnej obywateli. Czyli zakres ustawy obejmuje jedynie ustana­wianie w tej dziedzinie pewnych zakazów i nakazów adresowanych do obywateli. Poza tym zakresem pozostają natomiast przepisy, które dotycząc sfery wolności i własności przyznają obywatelom pewne uprawnienia, a obowiązki nakładają jedynie na organy państwa Trzeba jednak zauważyć w tej koncepcji występowanie rozróż­nienia dwóch odrębnych stosunków, podporządkowani,, w które uwikłany może być obywatel w stosunku do państwa: 1. Ogólnych , w jakich uczestniczą lub mogą uczestniczyć wszyscy obywatele 2. Szczególnych , których uczestnikami stają się obywatele tylko w przypadku, gdy pełnią służbę państwową, (np. urzędnicy lub żołnierze) albo, gdy „korzystają" z usług instytucji państwowych (np. uczniowie lub więźniowie).
C)podstawowym kryterium ustawy (a także prawa w ogóle) uznana została ogólność względnie abstrakcyjność , Z czym łączyło się nieraz przypisywanie normom ustawowym cechy trwałości w czasie, a niekiedy niezmienności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz