koncepcja semiotyczna znaku Pirce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncepcja semiotyczna znaku Pirce - omówienie - strona 1 koncepcja semiotyczna znaku Pirce - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

koncepcja semiotyczna znaku Pirce'a
(Charles Sanders Peirce pisze o trzech korelatach znaku, wskazuje na trzeci spośród nich (interpretant) jako łączący, scalający reprezentan z przedmiotem. Uwagę zwrócić w tym miejscu należy na fakt, że taka koncepcja znaku mówi o interpretacji, jako o „mediującej reprezentacji" Wiąże się to bezpośrednio z poznaniem symbolicznym stojącym w opozycji do poznania intuicyjnego.) Każdą sytuację semiotyczną można opisać za pomocą triady
(Triada to relacja trzech elementów powiązanych w taki sposób, że jeden z nich występuje jako łącznik między pozostałymi dwoma. Istotą triady jest zatem zapośredniczenie dwóch elementów przez trzeci, czyli mediacja. "Triadyczna koncepcja znaku polega więc na ujmowaniu znaku jako jedności będącej relacją trójczłonową pomiędzy środkiem przekazu, przedmiotem i interpretantem;”, czyli „Triada obejmuje związek pomiędzy znakiem, znakiem interpretującym oraz przedmiotem. Jest to trójstronność znaku, która w najmniejszym stopniu nie ma psychologicznego charakteru, lecz jest czysto logiczna”. Semiotyka Peirce'a to w pewnym sensie rozciągnięcie logiki na wszystkie rodzaje znaków (a nie tylko symbole). Relacja odniesienie Interpretalności do znaczenia
Nz - nosiciel znaczenia
Pz - przedmiot znaczenia
I - interpretant
Z nosicielem znaczenia (Nz) może być złączonych wiele interpretantów. (Np. wiele koncepcji interpretantów DYMU - pożar, ognisko, znaki dymne…)
Każdy nosiciel znaczenia i interpretant może w innej triadzie zostać podmiotem znaczenia ( ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz