Komputerowe wspomaganie projektowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komputerowe wspomaganie projektowania - strona 1 Komputerowe wspomaganie projektowania - strona 2

Fragment notatki:

Komputerowe wspomaganie projektowania.
- nazywa się proces użytkowania zbioru metod i środków informatycznych (komputerowych) wzmacniających możliwości twórcze konstruktora czy projektanta. Jest to zatem prawie system, składający się z 3 głównych elementów:
konstruktora lub projektanta, mającego odpowiednie kwalifikacje,
sprzętu komputerowego.
oprogramowania. Taki trójelementowy układ nazywa się w literaturze systemem CAD (jest on narzędziem wspomagającym pracę człowieka przy użyciu komputera).
Systemem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) nazywa się taki system człowiek-komputer, który w sposób najefektywniejszy wykorzystuje jednocześnie możliwości obu tych elementów i pracuje w sposób interaktywny (dialogowy). Takie ujęcie umożliwia ponadto tworzenie stosunkowo uniwersalnych pakietów programowych np. AutoCAD
Dostępne są w sprzedaży duże pakiety programowe realizujące kompleksowe działania wspomagające prace inżynierskie. Przyjęły się odpowiednie nazwy klas tych pakietów, np.:
- CAD konstruowanie i projektowanie wspomagane komputerowo;
- CADD wspomagane komputerowo geometryczne modelowanie (rysowanie) w zintegrowanym procesie konstruowania i projektowania;
- CAM wspomagane komputerowo sterowanie procesem wytwarzania, z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i mikroprocesorami.
- CAD/CAM zintegrowane (komputerowo wspomagane) konstruowanie i sterowanie produkcją - CIM
- CAT
- CAE
- MES
Łączenie kilku programów w jeden system uwalnia użytkownika od konieczności ręcznego wpisywania danych do każdego programu osobno, co oszczędza czas i zmniejsza pomyłki.
Można wyróżnić następujące zastosowania systemów komputerowych do wspomagania i konstruowania:
- obliczenia, np. sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe, które mogą być tez programowo połączone z bazami danych lub z programami rysującymi; - bazy danych, np. informacje katalogowe o półfabrykatach itp. umożliwiające selektywne przeszukiwanie informacji; - symulacyjne badanie modeli: programy do rozwiązywania równań różniczkowych ruchu i rysowania charakterystyk czasowych, lub animacji ruchu, co pozwala na symulowanie zachowania danego obiektu; - zbieranie danych z wielu czujników jednocześnie, opracowywanie tych wyników i przedstawianie ich w wybranej postaci; - rysowanie dokumentacji konstrukcyjnej, archiwizowanie rysunków;
- systemy doradcze: oprogramowanie służące do komputerowego wspomagania zadań, które dotychczas są rozwiązywane przez ekspertów, umożliwia zbieranie i porządkowanie wiedzy w określonej dziedzinie, daje możliwość stawiania dobrej ekspertyzy i predykcyjnego modelowania, uzasadnienia postawionych konkluzji.


(…)

… sterowanie procesem wytwarzania, z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie i mikroprocesorami.
- CAD/CAM zintegrowane (komputerowo wspomagane) konstruowanie i sterowanie produkcją - CIM
- CAT
- CAE
- MES
Łączenie kilku programów w jeden system uwalnia użytkownika od konieczności ręcznego wpisywania danych do każdego programu osobno, co oszczędza czas i zmniejsza pomyłki.
Można wyróżnić następujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz