Kompresja mocy biernej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompresja mocy biernej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

LABORATORIUM PT MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Ćwiczenie nr 3*
Temat: Kompensacja mocy biernej
Sprawozdanie wykonał
Data ćwiczenia Prowadzący Data oddania sprawozdania Ocena
Poprawa
Badania wykonali: Podpis Prowadzącego
Cel ćwiczenia
Wyznaczenie współczynnika korelacji dla serii pomiarów napięcia od temperatury dla termoelementu typu K
Obliczenie funkcji regresji
Wyznaczenie charakterystyki przetwornika temperatur
Zapoznanie się z metodą ręcznego obliczania regresji oraz współczynnika korelacji
Opis przebiegu eksperymentu
Opis wykorzystanych zależności
Opis zależności między zmiennymi x i y za pomocą współczynnika korelacji liniowej dla liczby pomiarów N:
- średnie wyniki z N liczby pomiarów wielkości x i y
Jeżeli linię regresji oznaczy się jako y'=a+bxi, to współczynniki a i b określone będą równaniami:
Oraz niepewności:
x0 - wartość pomiaru, dla którego wyznacza się niepewność
Błąd systematyczny Δs jest różnicą napięcia E' dla spoiny odniesienia w otoczeniu, a napięciem termoelektryczny dla spoiny umieszczonej w mieszaninie wody z lodem E
Inne niepewności niewymienione w podpunktach obliczono jako niepewności standardowe typu A i B wykorzystując znajomość błędów granicznych urządzeń
W dalszej części sprawozdania równanie charakterystyki liniowej będzie zapisywane jako E=a+bt, czyli jako liniowa zależność napięcia od temperatury.
Schemat stanowiska pomiarowego
Rys. 2.1. Schemat stanowiska pomiarowego
Warunki otoczenia
tot=17,6oC
pb=995hPa
wilgotność : 42%
Opracowanie wyników
Napięcia rzeczywiste w temperaturze to=200oC powinno wynosić wg tablic E=8,138mV
Lp.
tp E
E'
U
ΔsE
r
uy'(150)
ΔsU
tu­ Δstu Δstwzgl.
oC
mV
mV
V
mV
mV
mV oC oC
%
1.
350
14,366
13,79
9,13
-0,576


(…)

… korelacji liniowej r:
Obliczenie współczynników a i b:
Niepewność u(b) przyjmuje wartości na poziomie czwartego miejsca po przecinku więc można było ją pominąć.
WNioski
Wyznaczono równanie prostej E=a+bt za pomocą regresji liniowej i ma ono postać: E=-0,031±,028 + 0,041t. Wyznaczenie prostej było możliwe bez większych problemów dzięki wysokiemu współczynnikowi korelacji. Powinien on przyjmować wartości r ɛ…
… jest osiągana przez przetwornik i woltomierz w temperaturze ok. 300oC(błąd systematyczny mniejszy od 2%). Napięcie rzeczywiste które powinien pokazać multimetr w temperaturze 150oC równe Erz=6,138mV nie zostało osiągnięte nawet po uwzględnieniu niedokładności pomiaru. Otrzymany wynik był równy E=6,175±0,014 mV
Nr grupy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz