Komponenty ORACLE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komponenty ORACLE - wykład - strona 1 Komponenty ORACLE - wykład - strona 2 Komponenty ORACLE - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Business Intelligence prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
Wykład 9
Składniki technologiczne systemu Business Intelligence
Komponenty Oracle Business Intelligence
Do strukturyzacji danych i ich analizowania
OracleBI Warehouse Builder OracleBI Discoverer Do analiz danych
OracleBI Discoverer Plus
OracleBI Reports OracleBI Spreadsheet Add-In Oracle Data Miner
Do publikowania/raportowania
OracleBI Discoverer Portlet Provider Oracle Reports OracleBI Discoverer Viewer Do tworzenia aplikacji
OracleBI Beans zintegrowany z JDeveloperer Komponenty software'owe Business Intelligence na przykładzie produktów ORACLE
OracleBI Discoverer Oracle Developer Suite OracleBI Beans OracleBI Spreadsheet Add-In Oracle Sales Analyzer Oracle Financial Analyzer Oracle Express Objects Oracle Designer
OracleBI Warehouse Builder Oracle Forms Developer
Oracle Reports Oracle Data Mining
OLAP Option to the Oracle Database 11g
Oracle Database 11g
OracleBI Discoverer
Oracle BI Discoverer jest narzędziem służącym do wykonywania analiz typu OLAP na wielowymiarowych oraz relacyjnych bazach danych. Składa się z 8 elementów:
Discoverer Desktop, Discoverer Plus, Discoverer Viewer, Discoverer Portlets, Discoverer Administrator, Discoverer Portlet Provider, End User Layer, Discoverer Catalog. W przeprowadzaniu analiz najważniejszą rolę odgrywają cztery pierwsze komponenty: 1. Oracle BI Desktop jest aplikacją przeznaczoną do środowiska Windows oraz służy do analiz danych pochodzących głównie z baz relacyjnych. Za jego pomocą jest możliwe: przeglądanie danych w bazach, tworzenie tabel przestawnych, selekcjonowanie danych (zapytania), drążenie w górę i drążenie w dół, Discoverer Desktop jest skonstruowany z myślą o użytkownikach biznesowych tak, aby ułatwić im tworzenie zapytań ad hoc i tworzenie raportów bez konieczności rozumienia szczegółów struktury baz danych, z których korzystają. Niezależnie od funkcji analitycznych, Discoverer Desktop udostępnia wiele dodatkowych narzędzi, np. wspomagających pracę grupową czy publikowanie opracowanych analiz. Aktualnie konstrukcja licencji Oracle oraz oferowanej funkcjonalności zmierza do zastąpienia Discoverer Desktop programem Discoverer Plus.

(…)

… aplikacji, generatory hurtowni danych, środowiska umożliwiające przygotowywanie analiz i raportów oraz narzędzia do zarządzania konfigurowaniem oprogramowania Oracle BI Beans
Oracle BI Beans jest to zbiór przenośnych komponentów programowych JavaBeans służących do wizualnego tworzenia aplikacji współpracujących z Oracle OLAP. Utworzenie komponentu polega na zaimplementowaniu oferowanej…
… i utrzymywania danych, i dzięki temu redukcję kosztów. Ze względu na taką architekturę, OFA może służyć jako narzędzie integrujące dane analityczne różnych typów, dlatego często jest używana jako swojego rodzaju Analityczna Hurtownia Danych. Oracle Express Objects
Oracle Express Objects jest środowiskiem obiektowym do tworzenia aplikacji OLAP. Umożliwia ono graficzne modelowanie analiz przeprowadzanych…
… na bazie danych. Po zakończeniu przetwarzania, save jest w Excelu i plik jest dostępny dla innych użytkowników.
Jest komponentem służącym do analizy danych biznesowych, przeznaczonym dla użytkowników korzystających z różnego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych Arkusze kalkulacyjne stworzone przez Oracle wyposażone zostały w możliwości, których brakuje zwyczajnemu arkuszowi Excela takie, jak wydajność, poziom…
… oraz wykorzystanie wszystkich jego zasobów, oparty jest na architekturze klient/serwer, a więc pozwala na kreowanie i szybkie dostarczenie skalowalnego, opartego na architekturze klient/serwer systemu, który może być zaadaptowany do spełniania szybko zmieniających się potrzeb biznesowych. Wspiera m.in.: modelowanie procesów biznesowych, analizę systemu informatycznego, projektowanie oprogramowania. Pozwala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz