Kompensata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompensata - strona 1

Fragment notatki:

Dotychczas dość często wykorzystywaną formą przyspieszenia konwersji należności na gotówkę była kompensata.. Stanowi ona formę rozliczeń bezgotówkowych między kontrahentami i umożliwia dokonanie rozliczeń należności i zobowiązań w warunkach braku płynnych środków. Kompensaty mogą mieć formę towarową lub gotówkową. Nabywanie długów firm w celu wybrania towaru za wierzytelności jest obecnie rzadką formą rozliczeń. Podobnie ograniczony charakter mają kompensaty finansowe. Mogą one mieć charakter kompensat wzajemnych (dwustronnych) oraz kompensat wielostronnych. Kompensaty dwustronne (potrącenia) dokonywane są głównie między podmiotami gospodarczymi o silnych powiązaniach kooperacyjnych, ale mogą również dotyczyć podmiotów o bardzo słabej kondycji finansowej. W kompensatach wielostronnych uczestniczą minimum trzy podmioty gospodarcze. Liczba podmiotów kompensujących nie jest ograniczona przepisami prawnymi, stąd niekiedy „łańcuch kompensacyjny” może obejmować kilka firm. Przeprowadzenie kompensaty wielostronnej jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym od przeprowadzającego wiedzy nie tylko prawnej, ale także o rynku, na którym działa kontrahent.
Kompensaty mogą być przeprowadzane przez samą firmę lub przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze. Na rynku funkcjonują firmy, które zajmują się wyłącznie organizowaniem kompensat, lecz częściej firmy te prowadzą również inne usługi w obszarze obrotu wierzytelnościami, takie jak: zbieranie informacji o dłużnikach, windykacja wierzytelności, skup wierzytelności, doradztwo w sprawach restrukturyzacji zadłużenia i innych aspektów polityki finansowej przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz