Komisja Wyborcza

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Wyborcza - strona 1

Fragment notatki:


Unieważnienie głosu Oddanie głosu na więcej kandydatów niż trzeba
Oddanie pustej karty
Przekreślanie poza kratki O Państwowej Komisji Wyborczej Art. 36. 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym
właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów.
2. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi:
1) 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego,
2) 3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego,
3) 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego
O ważności wyborów: Art. 82. 1. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez
Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania
protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła lub
senatora, przeciwko któremu wniesiono protest. W postępowaniu stosuje się odpowiednio
art. 18 i 19 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz.U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz.
367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124, poz.
782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255).
Referendum Istotą demokracji bezpośredniej jest to, że suweren samodzielnie stanowi prawo, który będzie go obowiązywać. - inicjatywa ludowa - upragnienie grupy obywateli do tego, aby wnieść projekt ustawy do parlamentu
- weto ludowe - głosowanie w którym obywatele chcą uchylić lub unieważnić inną ustawę (we Włoszech, Szwajcarii)
- referendum - plebiscyt - głosowanie powszechne w którym mieszkańcy decydują o przynależności terytorium do danego państwa, głosowanie w którym ludzie wybierają władzę, która będzie nimi rządzić (plebiscyty są stosowane we Francji)
- zgromadzenie ludowe - grupa obywateli zebrana w jednym miejscu i czasie głosuje w sprawach uchwalenia ustaw, powołania rządu lub wytycznych dla rządu (w Szwajcarii w małych kantonach)
Referendum: - lokalne
- ogólnokrajowe
Referendum jest, odpowiednio do wspólnoty samorządowej, której spraw dotyczy: 1) referendum gminnym 2) referendum powiatowym 3) referendum wojewódzkim Referenda:

(…)

…, o którym mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zarządzenie referendum.
Partie polityczne mogą prowadzić kompanie referendalną. Istnieje cisza wyborcza, a sposób finansowania jest identyczny jak w przypadku ordynacji wyborczej. O ważności referendum orzeka Sąd Najwyższy. Rząd ma 6 miesięcy na przygotowanie projektów ustawodawczych na podstawie wyników referendum. Obywatele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz