Komentarze I-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komentarze I-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Komentarze I komentarz to cia˛g znaków w programie ignorowany przez kompilator komentarzami w j˛ezyku C++ jest tekst: znajduja˛cy sie˛ za znakami “ // ” do kon´ca linii (uwagi jednowierszowe lub krótsze) znajduja˛cy sie˛ pomie˛dzy znakami “ /* ” oraz “ */ ” (uwagi i wyjas´nienia nie mieszcza˛ce sie˛ w jednej linii) komentarze ograniczone symbolami “ /* ” i “ */ ” nie moga˛ sie˛ zagnie˙zd˙za´c komentarz jako dokumentacja (blok wyjas´niaja˛cy dany fragment tekstu programu) musi by´c uaktualniany w miar˛e wprowadzania zmian do oprogramowania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz